Stortingsforslag om salg av og eierskap i barnehager

Stortinget har behandlet et representant- forslag om en mangfoldig barnehagesektor der pengene går til barnas beste. Behandlingen viser at stortingsflertallet fortsatt ikke vil stoppe privat profitt i barnehagesektoren.

Saken er en oppdatert versjon av sak 2 i Nyhetsbrev 9/2018

 

Salg av og eierskap i barnehager behandlet i Stortinget

Stortinget har behandlet et representantforslag om en mangfoldig barnehagesektor der pengene går til barnas beste. Forslagene som ble fremmet av SV og Rødt var at Stortinget skal be regjeringen:

  1. legge fram en plan for opptrapping av offentlig og ideelt eierskap og drift, for å sikre at barnehagene drives av offentlige eller ideelle aktører.
  2. innføre meldeplikt og forkjøpsrett for kommunen ved salg av barnehager, og fremme forslag til eventuelle nødvendige lovendringer for å innføre slik rett og plikt.
  3. innføre, eller fremme nødvendige forslag for å innføre, et krav om at når en barnehage selges, så må ny eier søke om tilskudd på nytt.

Forslagene ble ikke vedtatt, men dette mindre konkrete forslaget ble vedtatt:

Stortinget ber regjeringen gjennomgå finansieringssystemet for private og kommunale barnehager med sikte på å ivareta de små og ideelle barnehagene og en mangfoldig barnehagesektor.

Stortingets behandling av forslaget kan ses her: Stortinget.no

Bakteppet for Stortingets behandling er rapporter fra Telemarksforskning og revisjonsfirmaet BDO, som viser at en stor andel av de offentlige tilskuddene til de store kommersielle barnehagekonsernene, går til privat profitt. Den årlige egenkapitalavkastningen for privat barnehagedrift har i gjennomsnitt ligget tre ganger høyere enn gjennomsnittet på Oslo Børs. Det ligger også gevinstmuligheter på flere hundre millioner i året i forbindelse med salg av barnehager. I dag kan kontrakter og tillatelser til å drive barnehage selges og kjøpes uten forhåndsmelding eller godkjenning. 11. oktober var det høring og videoen fra høringen kan ses her. Mer om bakgrunnen for stortingsbehandlingen og innholdet i de nye rapportene kan leses i denne saken på våre nettsider.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit