Skandinavisk Velfærdskonference 2016: Program

(Program på norsk)

Dag 1:

10.00 – 10.15: Kulturindslag ved Maja Ratkje og Poing

Trioen POING med vokalist Maja S.K. Ratkje er blevet omtalt som norsk musikklivs fineste, frækkeste og mest nyskabende aktører. På deres nye album Kapital & Moral fremfører de sange fra de sidste hundrede år med temaer, som kredser om kapitalens indvirkning på hver og én af os (http://ratkje.no/).

 

10.15 – 12.30: Åbning – plenum

Demokrati og velfærd under pres

Klodens langsigtede bæreevne og fordelingen af værdierne i samfundet er nært knyttet til demokratisk styring. Velfærdsstaten, arbejdsvilkårene og folkestyret er under pres i alle vore skandinaviske lande.

Åbning: John Leirvaag, forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag

Indledere:

12.30: Frokost

13.30 – 15.30: Parallelseminarer:

1) Fra velfærdsstat til konkurrencestat –

Hvor står vi efter 10 år med New Public Management?

Markedsstyring skulle være løsningen på problemene i den offentlige sektor. Ved hjælp af private konsulenter, mere konkurrence, nye organisationsformer og næringslivets ledelsesprincipper skulle den offentlige sektor blive mere effektiv, billigere og bedre. Vi gør status i den offentlige sektor efter 30-40 år med New Public Management.

2) Er den nordiske model truet? – Skærpet kamp om arbejdslivet

Arbejdslivet i Europa er i en dramatisk udvikling. Stadig flere arbejder under forhold, som for bare et par årtier siden blev opfattet som uhørte. Magtforholdene er under forandring, og arbejdsgiverne styrker deres position. Får udviklingen lov at fortsætte, er også den nordiske model under pres.

3) Velfærdsprofitørerne – strategier, retorik og magt i velfærdsordningerne

Den skandinaviske model med skattefinansierede og demokratisk kontrollerede velfærdstjenester vakler i mødet med profittorienterede velfærdskoncerner. Hvem er velfærdsprofitørerne i Skandinavien? Hvordan opererer de? Hvordan tjener de penge? Leverer de bedre kvalitet til brugerne? Hvad sker der med løn- og arbejdsvilkårene? Hvordan møder de kritik og offentlig debat?

4) Stabile rammevilkår for hvem? – Grænseløse aftaler, grænseløse penge

I internationale handels- og investeringsaftaler fremstilles grundlæggende politiske reguleringer som «tekniske handelshindringer». Selskaber, som benytter sig af skattely, begrunder dette med «de stabile finansielle betingelser», som tilbydes. Når internationale aftaler som TTIP og TISA lovfæster «stabile rammebetingelser for næringslivet», hvor store er så mulighederne for demokrati, miljøkamp og velfærd?

  • Kenneth Haar, Corporate Europe Observatory
  • Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network – Norge
  • Rikard Allvin, handelspolitisk rådgiver i EU-parlamentet for Miljöpartiet De Gröna
  • Møteleder: Helene Bank, For velferdsstaten

Dag 2:

09.00 – 10.15: Leve for at arbejde eller arbejde for at leve?

Den politiske debat om arbejdslivet er taget til i styrke de seneste år. Regering og arbejdsgivere kræver og indfører mere fleksibilitet hvad angår arbejdstider og jobsikkerhed. Arbejdsløsheden stiger støt. Arbejdsgiverne kræver større ret til at styre, mens arbejdstagerne slås for deres tilkæmpede rettigheder. Social dumping og arbejdslivskriminalitet tiltager. Vi bringer parterne sammen. Hvor store er skismaerne? Er den nordiske model truet?

 

10.15 – 10.30: Pause

10.30 – 12.30: Parallelseminarer:

 

Alternativerne, alliancerne, kampene og succeserne

1) Medbestemmelse, kvalitetsledelse, faglighed og tillidsreform –
hvordan forbedre den offentlige sektor?

Erfaringene med at styre den offentlige sektor efter principper fra næringslivet er nedslående. Hvilke andre principper skal vi lægge til grund ved fornyelsen af den offentlige sektor? Mere tillid, samarbejde og faglighed har længe stået højt på de ansattes ønskeseddel i den offentlige sektor. Hvordan kan dette virkeliggøres gennem nye styringsmodeller? Hvordan kombinere medbestemmelse, brugerinvolvering og politisk styring af forvaltningen?

2) Fællesskab fungerer – hvordan tage tjenesterne tilbage? 

I flere og flere kommuner og lande vælger politikere nu at tage privatiserede tjenester tilbage i offentligt regi. Konkurrence-udsættelse og kommercialisering af tjenesterne førte ikke til, at kvaliteten blev bedre. Det blev snarere for risikabelt og for dyrt, og det trak tiltagende problemer med social dumping med sig. Vi ser på, hvorfor og hvordan tjenester nu i stigende grad rekommunaliseres, samt hvordan de folkevalgte kan afkommercialisere velfærden indenfor de rammer, som sættes af EU/EØS.

3) Mindre, men bedre – hvordan skaber vi et mere humant arbejdsliv?

Arbejdsvilkårene udspringer af magtforholdene i arbejdslivet. Vi skal dæmpe konkurrence-presset, ikke øge det. Hvordan kan vi tage moderne teknologi i brug for at gøre arbejdet lettere, mere udfordrende og interessant? Hvordan kan det arbejdende folk opnå større indflydelse i arbejdslivet og øget kontrol over arbejdsprocesser? Hvorfor er reduceret arbejdstid vigtig, og hvordan kan det gennemføres?

4) Store omstruktureringer i vente – infrastruktur, energi og klima

Klimakrise og kamp om ejerskab og organisering af samfundets infrastruktur og energiproduktion stiller os overfor enorme udfordringer. Skal vi forhindre katastrofale klimaændringer, må vi ændre den måde vi producerer og konsumerer på. Stærke økonomiske interesser modarbejder nødvendige ændringer – og svært mange vil berøres stærkt af dem. Hvordan kan vi skabe tilstrækkelig støtte og mobilisere tilstrækkelig med samfundskræfter til at kunne gennemføre «det grønne skifte» i praksis?

12.30 – 13.30: Frokost

13.30 – 15.00: Afslutning i plenum: Sådan virkeliggør vi vore visioner

Det siges ofte, at Nordens fagbevægelse er blandt verdens stærkeste, men er den stærk nok til at stå imod det stigende pres, som nu rettes mod den? Hvor går vejen videre? Har vi løsninger og alternativer, som ikke bare er gode nok, men som også udløser entusiasme og mobilisering for det samfund, som vi ønsker at bygge. Vi opsummerer konferencen ved at se fremad. Hvad er mulighederne, og hvordan kommer vi derhen?

Mødeleder: Per G. Olsen, leder af LO Hovedstaden (København)

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit