Velferdsstaten

Helse og omsorg

Skole og barnehage

Trygdesystemet

Fremveksten av velferdsstaten er først og fremst et resultat av fag- og arbeiderbevegelsens kamp for å bedre sine livsvilkår. Gjennom offentlige fellesskapsordninger motvirkes markedets tendens til å samle store verdier på få hender. 

Velferdstjenester som skole, helse og omsorg er universelle tjenester til gode for hele befolkningen, mens ordninger som trygd, sykelønn og pensjon sikrer økonomisk trygghet gjennom hele livet. Velferdsstaten er et viktig redskap for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller – ikke minst når den finansieres gjennom et progressivt skattesystem.

Artikler om Velferdsstaten
Rapport: «Barnevernet i markedsliberalismens tidsalder: Da markedsbarnevernet fortrengte samfunnsbarnevernet»

Rapport: «Barnevernet i markedsliberalismens tidsalder: Da markedsbarnevernet fortrengte samfunnsbarnevernet»

Hva vil vi med barnevernet, og hvordan fungerer det i dag? Skal barnevernet sette barna eller økonomien først? Bør markedshensyn eller samfunnshensyn være styrende? Målene med barnevernreformen i 2004 var: Å sikre en bedre faglig og økonomisk styring av barnevernet, å...

les mer
Pengene eller livet

Pengene eller livet

Vi har en global pandemi. Hvem skal tjene penger på Covid-19-medisiner? Fellesskapets penger går til å utvikle medisiner og testmetoder. Denne teknologien er et globalt fellesgode. En patentpool kan ikke være avhengig av kommersielle selskapers gode vilje.

les mer

Bla i arkiv