Privatisering

Siden 1980-tallet har offentlig virksomheter i større og større grad blitt utsatt for privatisering og konkurranseutsetting. Prosessen startet med å omgjøre kommunale renholdsoppgaver og statlige teletjenester til aksjeselskap, og idag har markedet ekspandert til områder det tidligere var ekskludert fra: omsorgs- og trygdetjenester, sykehus og utdanning. En annen privatiseringsmekanisme er såkalte offentlig-privat-samarbeid (OPS), hvor private aktører bygger ut prosjekter som de så leier ut tilbake til det offentlige. 

For velferdsstaten arbeider mot denne utviklingen. Private interesser står i motsetning til fellesskapets interesser, og erfaring viser at der det offentlige slipper taket øker ulikhetene, klasseforskjellene, og sosial nød. Brede allianser og folkelig støtte har klart å holde privatisering og konkurranseutsetting delvis i sjakk, men den markedsliberale offensiven for privatisering tar mange veier.

Artikler om Privatisering

Uenige om kvalitet

Av Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten Publisert i Klassekampen 03.05.2021. Alle er enige om at kvalitet er viktig. Uenigheten mellom For velferdsstaten og PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er hvordan kvalitet i barnehagene sikres og forstås. Vi mener...

les mer
Notat Gjennomgang av lovforslag: Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt brukervalg)

Notat Gjennomgang av lovforslag: Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt brukervalg)

For velferdsstatens notat beskriver konsekvensene av regjeringens lovforslag om fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og hvorfor kommunene bør avvise det. Lovforslaget behandles etter planen i Stortinget 8. juni 2021. Regjeringen vil bidra til at...

les mer

Bla i arkiv