Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

Bør staten eie Vy eller ikke?

Bør staten eie Vy eller ikke?Navneskiftet i NSB er et sørgelig symptom på et betydelig større problem, nemlig at det statlige eierskapet på jernbanen er tømt for samfunnsansvar, skriver Linn Herning. Les innlegget her.

Eldreomsorgen trenger fagpersoner i førstelinja – ikke profitt

Eldreomsorgen trenger fagpersoner i førstelinja – ikke profittKommersielle helse- og omsorgstjenester er til direkte hinder for en tillitsbasert offentlig helsetjeneste, med stedlig ledelse og der kvalitet utvikles gjennom faglig skjønn i førstelinja. Les Cathrine Amundsens innlegg her

Debatt: Det er kurven som er råtten, Civita

Debatt: Det er kurven som er råtten, CivitaDet handler ikke om enkelte råtne epler og anekdoter. Det er systemet for barnehagefinansiering som er råttent. Kommersielle selskap jakter privat profitt og lykkes godt. Taperne er barna i barnehagene, de ansatte og befolkningen som blir snytt for skattepenger. Les mer

Menneskene underordnes markedene i ny regjeringsplattform

Menneskene underordnes markedene i ny regjeringsplattformFasit etter fire år med Solberg- regjeringer er at demokratiet svekkes til fordel for markedsstyring. De som kontrollerer markedene og rikdommen har fått økt makt, gjennom skattepolitikken, strukturelle og holdningsskapende grep. Dette videreføres og forsterkes i Granavolden-plattformen. Les mer

Barnehagedebatt på feil premisser

Barnehagedebatt på feil premisserForeldreundersøkelsen for barnehage viser hvert år at foreldrene er litt mer førnøyde med de "private" barnehagene, men metodefeil gjør at debatten foregår på feil premisser, og at det ikke er faglig grunnlag for jubel fra Private barnehagers landsforbund (PBL) og politikere på høyresiden. Les mer

NHO med nytt forsøkt på å stilne velferdsprofittdebatten

NHO med nytt forsøkt på å stilne velferdsprofittdebattenNHO Service og Handel lanserte nylig en rapport kalt Finansielle nøkkeltall for den private behandlings- og omsorgsnæringen utført av Menon Economics. NHO-direktøren Anne-Cecilie Kaltenborn hevder i pressemeldingen at «rapporten slår hull på profitt-myter", og til Klassekampen 06.12. at hun tror at denne rapporten vil legge debatten om velferdsprofitt død. Da må hun nok tro om igjen. Les mer

De folkevalgte må våkne

De folkevalgte må våkneHelene Bank og Cathrine S. Amundsen etterlyste 5.11.18 folkevalgt kontroll over barnehagesektoren (Dagsavisen). Det resulterte ikke i svar fra de folkevalgte, men Norges rikeste barnehageeiere, eierne av barnehagekonsernet Trygge barnehager. Dette og mer ble påpekt i For velferdsstatens svar: Les mer

Folkevalgte må ta kontroll

Folkevalgte må ta kontroll5. november 2018 skrev Helene Bank og Cathrine S. Amundsen i Dagsavisen om at dagens offentlige støtte til barnehager premierer kommersiell barnehagedrift, fordi sektoren reguleres som om det ikke finnes kommersielle aktører. Dagens organisering er trolig også i strid med EØS-regelverket. Les mer

Dropp sykehjemsanbud i Oslo

Dropp sykehjemsanbud i OsloFredag 12. oktober 2018 skrev Dagsavisen om hvordan ansatte i kommersielle sykehjem taper årlig lønn, noen over 84.000 kroner, sammenlignet med ansatte i kommunale sykehjem. Helene Bank skrev et svar som legger vekt på at løsninger som fremmer samarbeid framfor konkurranse er mulig. Les mer

Norske velferdstjenester er big business

Norske velferdstjenester er big businessVelferdssektoren kommersialiseres i økende tempo og barnevernet er nå et forretningsmarked. Det taper barna, de ansatte, de private ideelle aktørene og fellesskapet på, skrev Cathrine S. Amundsen i et svarinnlegg i Stavanger Aftenblad 20.11.18. Les mer

Arkiv

smartedit