Markedsretting

Offentlig styring

Privatisering

Siden 1980-tallet har vi sett en bred reformbølge som forsøker å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Store kommersielle selskap ønsket mer innpass i offentlige budsjetter, og har fått flyttet store deler av drift og eierskap av det offentlige over i private hender. 

Selv om det i land med sterke fagorganisasjoner ikke gikk så langt som storselskapene så for seg, er ren privatisering kun en av løsningene. Land som Norge tvinges langsomt til privatisering gjennom innføring av ulike markedsstyringsprinsipper – kjent som New Public Management. 

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativer får vi etablert bolverk mot markedsrettingen og privatiseringen som er i ferd med å undergrave viktige offentlige tjenester som transport, helse, arbeid og utdanning.

Artikler om Markedsretting
Rapport: «Barnevernet i markedsliberalismens tidsalder: Da markedsbarnevernet fortrengte samfunnsbarnevernet»

Rapport: «Barnevernet i markedsliberalismens tidsalder: Da markedsbarnevernet fortrengte samfunnsbarnevernet»

Hva vil vi med barnevernet, og hvordan fungerer det i dag? Skal barnevernet sette barna eller økonomien først? Bør markedshensyn eller samfunnshensyn være styrende? Målene med barnevernreformen i 2004 var: Å sikre en bedre faglig og økonomisk styring av barnevernet, å...

les mer

Bla i arkiv