Folkestyre

Klimakrise

Handelspolitikk

Fordeling

Våre felles ressurser må styres av fellesskapet. Både naturressurser og offentlige velferdstjenester skal underlegges folkestyret, ikke markedet. 

Sentralisering og global markedsøkonomi truer og ødelegger for dette prinsippet. Frihandelsavtaler, markedsliberale interesseorganisasjoner som WTO, EU og EØS hindrer lokalsamfunnene i å ha kontroll over egne ressurser og tjenester – både regionalt, nasjonal og internasjonalt. Et aktivt folkestyre som tøyler markedets makt er eneste måte å håndtere klimakriser og finanskriser, samt sikre en rettferdig handelspolitikk.

Artikler om Folkestyre
Markedet eller oss

Markedet eller oss

Når nasjonale sikkerhetsregler på jernbanen står i veien for fri konkurranse på tvers av landegrenser, lar EU nasjonal råderett over sikkerheten vike.
For Velferdsstatens Julie-Isabell Løvdal skriver i Klassekampen 28. mai 2020 om hvorfor Norge må si nei til EUs fjerde jernbanepakke.

les mer

En redelig datadebatt

Helene Bank og Håkon Edøy Hanssen sitt svar til Abelia-direktør Øystein Søreide i debatten om offentlig datakontroll. De oppfordrer ham til å forholde seg til det som er sagt, i stedet for å benytte stråmannsargumentasjon.

les mer
Ber om offentlig datakontroll

Ber om offentlig datakontroll

I en artikkelserie spør Klassekampen om staten bør ta større kontroll over digital infrastruktur, som datalagring og tekniske systemer. For velferdsstatens Helene Bank uttaler til avisen at Norge må sikre seg digital selvråderett og at alle offentlige data må lagres i Norge.

les mer
Smittestopp, datasporing

Smittestopp, datasporing

Regjeringen har som et tiltak mot smitte, laget en app som skal spore og lagre data ved at vi frivillig lar våre telefoner spores. Da skal vi få melding om vi har vært nær en smittet og gå i karantene. Det loves at dataene skal bli slettet hver 30. dag, men forskriften har unntak for forskning og for annen bruk – så etterbruk og sletting er usikker.

les mer

Bla i arkiv