Brutalisering

Brutalisering av arbeidslivet er et begrep For velferdsstaten var med på å innføre i norsk offentlighet. Det betegner arbeidstakeres økende stress i arbeidslivet, og den stadig mindre innflytelse vi har over egen arbeidssituasjon i det nyliberale samfunnet. For velferdsstaten kjemper for et arbeidsliv som står på arbeidsfolks side – bort fra stress, maktesløshet og stoppeklokkementalitet.

Artikler om Brutalisering
Fagforeningsknusing – the Norwegian way

Fagforeningsknusing – the Norwegian way

Pilotstreiken i Norwegian er over, men konflikten som utløste streiken, er ikke lagt død. Snarere tvert imot framstår konflikttemaet nå som en stor utfordring for hele fagbevegelsen. Det dreier seg nemlig om helt grunnleggende prinsipper i norsk arbeidsliv: Skal en arbeidsgiver kunne organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret gjennom det vi kan kalle strategisk selskapsstrukturering?

les mer
Store forventninger fra arbeidsgiverne og de rikeste

Store forventninger fra arbeidsgiverne og de rikeste

Etter høyresidas valgseier har representanter for arbeidsgiverorganisasjonene og norske kapitaleiere signalisert store forventninger til den nye regjeringa. Særlig gjelder dette på områder som svekking av arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og mer omfattende privatisering av offentlige tjenester. Alt tyder nå på at fagbevegelsen vil møte mer aggressive arbeidsgivere, med økt selvtillit så vel som forventninger om raske og merkbare endringer.

les mer

Bla i arkiv