Hva søker du etter i dag?

Markedsretting

For Velferdsstaten kjemper mot markedsrettingen av offentlig sektor, til det beste for ansatte, brukere og samfunnet i sin helhet.

Arbeidsliv

Et verdig liv for lønnsmottakere avhenger av en sterk fagbevegelse som kjemper for å utvikle og opprettholde gode lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.

Velferdsstaten

Sterke offentlige velferdstjenester er et bolverk mot markedets makt, sikrer økonomisk trygghet gjennom hele livet, og sørger for like muligheter til landets innbyggere.

Folkestyre

Et demokratisk samfunn, bygget nedenfra og opp, er avgjørende for å sikre en rettferdig og bærekraftig verden.

Nyheter

Nyhetsbrev 03/2020

Korona-perspektiver Helse er mer enn korona Konkurranse ødelegger barnevernet PBL velger eiers økonomi framfor kvalitet i barnehagen Podcaster mot brakkesyke 1....

Aktuelt

Nyheter

Solidaritetens grenser?

Koronakrisa har gjort samfunnets skjevheter og sårbarheter åpenbare, skriver Jonas Bals i...

Aktuelt