Blogg

Markedet eller oss

Når nasjonale sikkerhetsregler på jernbanen står i veien for fri konkurranse på tvers av landegrenser, lar EU nasjonal råderett over sikkerheten vike.
For Velferdsstatens Julie-Isabell Løvdal skriver i Klassekampen 28. mai 2020 om hvorfor Norge må si nei til EUs fjerde jernbanepakke.

les mer

En redelig datadebatt

Helene Bank og Håkon Edøy Hanssen sitt svar til Abelia-direktør Øystein Søreide i debatten om offentlig datakontroll. De oppfordrer ham til å forholde seg til det som er sagt, i stedet for å benytte stråmannsargumentasjon.

les mer

Ber om offentlig datakontroll

I en artikkelserie spør Klassekampen om staten bør ta større kontroll over digital infrastruktur, som datalagring og tekniske systemer. For velferdsstatens Helene Bank uttaler til avisen at Norge må sikre seg digital selvråderett og at alle offentlige data må lagres i Norge.

les mer

Korona-krisen viser at bemanningsnormen ikke virker

Siden bemanningsnormen i barnehagen ble innført i 2018 har mange kritisert den for å være for dårlig. For eksempel har både UDF, Barnehageopprøret og Foreldreopprøret påpekt at den ikke sikrer tilstrekkelig og forsvarlig bemanning gjennom hele dagen. Med korona-krisen og de strenge smitteverntiltakene som nå må gjennomføres i barnehagene har det blitt tydelig for alle at kritikerne har hatt rett hele tiden: normen fungerer ikke i praksis.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv