I For velferdsstatens nye notat kartlegger vi hvordan man kan skille kommersielle og ideelle aktører fra hverandre, og om folkeviljens ønske om å prioritere de ideelle lar seg gjennomføre i praksis.

les mer