Klimakrise

Frykter privatisering av Statkraft

I et brev til næringsminister Trond Giske uttrykker gruppen som kaller seg Energiveteranene sin skepsis til Statskrafts store utenlandssatsning. De frykter at endelvis privatisering vil komme i kjølvannet. Veteranene er også kritiske til at overskuddet fra den norske vannkraften går til Statkrafts utenlandssatsning.

les mer

Vi eksporterer kraft og importerer krise

Dette skriver Per Anders Todal i Dag og Tid. I en lengre artikkel gjennomgår han bakgrunnen for og feilinformasjonen rundt vinterens kraftkrise. Han mener det nordiske kraftmarkedet og norsk krafteksport i særdeleshet må ta et hovedansvar for situasjonen, og at dette underkommuniseres fra Olje- og energidepartementet.

les mer

Energimakt i Norge

To artikler har den siste uka belyst ulike sider av den store maktkonsentrasjon i norsk energipolitikk. Dag og Tid tar for seg feilinformasjonen rundt norske kraftpriser og krafteksport, mens Dagsavisen skriver om Aps oljegruppe.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv