Fordeling

Torskekrigen

Langs finnmarkskysten kaller man det Røkke-ranet. Gjennom oppsplittelse av selskap og gode kontakter i et lugubert politisk farvann har Aker Seafoods gjort kystens arvesølv om til privat profittmaskin. Nå utkjempes et viktig slag om eierskapet til naturressursene.

les mer

Blå kamuflasje

Gudmund Hernes skriver i sin spalte i Morgenbladet om menn i mørk dress. Blant annet dem finnes finanstopper som tjener enorme summer på lovbrudd og lyssky spekulasjon, mens menigmann må betale når det går over styr. Hernes gjennomgår flere av finansskandalene.

les mer

Hva er en robust kommune?

Jan Tore Sanner (H) ivrer for kommunesammenslåing, og vil nå nedsette et ekspertutvalg, trolig etter dansk modell. Man ønsker også å lære av Danmarks reform, bl.a. gjennom en studietur. Kari Gåsvatn etterlyser demokratisk forankring, og frykter en elitenes reform.

les mer

Økonomifagets skylapper

Nyklassisk økonomisk teori blir stadig mer virkelighetsfjern, da den overser betydningen av penger og gjeld, og betrakter alle aktører som såkalt «rasjonelle». Økonomen Steve Keen kritiserer økonomifagets manglende læreevne og belyser samtidig dets politiske skadeverk.

les mer

De rikes Norge

Norge er blitt et ulikhetssamfunn. Skal velferdsstaten overleve må vi gjøre noe med den store avstanden mellom de rike og resten. Victor Lund Shammas ved UiO påpeker et stort sprik mellom folks rettferdighetsoppfattelse og den stigende ulikheten i samfunnet.

les mer

Skatteløftet må leggast til sides

Ein moderat skatteauke må til for å satse meir på å løyse offentlege oppgåver som står i kø. Skal vi sikre betre helsetenester, eldreomsorg, gi betre kvalitet i utdanning, satse meir på kunnskap og forsking og legge større vekt på førebygging og tryggleik, må dette prioriterast framfor andre tiltak. Regjeringa sitt skatteløfte hindrar no ei betre innretting av den økonomiske politikken.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv