Arrangementer

Ved jevne mellomrom er For velferdsstaten, LO i Oslo, Manifest, De Facto og For velferdsstaten arrangører av Politisk Pub, hvor vi inviterer relevante personer til å diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til velferd, fordeling og arbeidsliv. For velferdsstaten er også med å holde andre konferanser, møter og seminarer. Nedover finner du både kommende arrangementer, samt informasjon om, og innhold fra, tidligere arrangementer. 

Arrangementer