Arrangementer

Ved jevne mellomrom er For velferdsstaten, LO i Oslo, Manifest, De Facto og For velferdsstaten arrangører av Politisk Pub, hvor vi inviterer relevante personer til å diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til velferd, fordeling og arbeidsliv. For velferdsstaten er også med å holde andre konferanser, møter og seminarer. Nedover finner du både kommende arrangementer, samt informasjon om, og innhold fra, tidligere arrangementer. 

Arrangementer
Velferd som fellesskap – med visjoner om et annet samfunn

Velferd som fellesskap – med visjoner om et annet samfunn

Välfärdens verksamheter är inte bara producenter av tjänster, de är också mötesplatser.(..) De som finns i välfärdens verksamheter – medarbetare och brukare – utformar dem genom sin aktivitet. New public management går ut på att så långt möjligt begränsa deras inflytande över verksamhetens karaktär. Vi måste istället ta tillvara den dynamik som uppstår när människor möts och interagerar med varandra. Det är de som själva befinner sig i verksamheten som vet hur den kan utvecklas.

les mer
Fra defensiv til offensiv – vi har alternativene!

Fra defensiv til offensiv – vi har alternativene!

«Att demokratisera den offentliga sektorn är en akut uppgift. Och samtidigt början på en långt större uppgift – att forma ett sätt att leva som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart.» Slik avsluttet David Eklind Kloo, internasjonal sekretær i Handelsanställ­das förbund, sitt innlegg på Velferdskonferansen.

les mer