- For Velferdsstaten - https://www.velferdsstaten.no -

Sats på førstelinjene

Etter lokalvalget 2019 sendte For velferdsstaten brev og skriv til de rød-grønne partiene. Målet med dette er å understøtte arbeidet partiene gjør med å fremme tillitt til førstelinjene i offentlig sektor og satse på fagutvikling med egne ansatte og i samarbeid med ideelle. Alle partiene tok til orde for dette i valgkampen. Brev og skriv ble sendt som innspill til gode politiske plattformer når nye samarbeidsavtaler kommer på plass etter et valg.
Ved å trykke på linkene under kan du laste og lese For velferdsstatens to oppfølgingsskriv av valgkampens utsendelser: om tillit i førstelinjene generelt, og med fokus på eldreomsorgen