- For Velferdsstaten - https://www.velferdsstaten.no -

Profittbaserte høyskoler bruker mer på reklame enn undervisning

Rapporten er utarbeidet for den amerikanske senatskomiteen for
helse, utdanning, arbeid og pensjon som har laget rapporten under
ledelse av den demokratiske senatoren Tom Harkin. Det tok 2
år å utarbeide rapporten som viser alvorlige svikt
i måten profitthøyskolene utfører
oppgavene sine. Rapporten konkluderer med at den amerikanske
Kongressen ikke har laget et godt nok regelverk for å sikre
at ”kravene fra aksjeeierne og investorene ikke
overkjører interessene til skattebetalerne og
studentene”. Det er ingen overdrivelse.

Her er noen av de oppsiktsvekkende funnene som ble gjort:

Funnene i denne rapporten er enda en påminnelse om at
profittbaserte selskap har ett mål, nemlig å maksimere
profitten til sine eiere. I følge tradisjonell
markedsfundamentalisme skal det ikke være mulig å drive
en høyskole med skyhøye avgifter og dårlig
undervisning. En slik skole ville, i følge teorien, blitt
valgt bort til fordel for et bedre alternativ. I praksis fungerer
det selvsagt ikke på den måten. Med enorme
markedsføringsbudsjetter og bevisst villedende informasjon,
har disse høyskolene mangedoblet studenttallet i
løpet av det siste tiåret. Hvorvidt rapporten
får praktiske konsekvenser gjenstår å se.
Republikanske politikere har så langt avvist rapporten som et
partsinnlegg i debatten om de amerikanske profittbaserte
høyskolene.

Du kan lese mer om rapporten her:


Huffington Post
har laget en oppsummering av rapporten.

Senator Tom
Harkins nettside
inneholder mer informasjon og grafikk.