- For Velferdsstaten - https://www.velferdsstaten.no -

Notat om barnehagefinansiering: Alle pengene til barna?

For velferdsstatens notat 2/2011 «Nytt finansieringssystem for barnehagene – Alle pengene til barna?» er skrevet av 1.amanuensis Clas Jostein Claussen ved Høgskolen i Oslo. Notatet omhandler det nye barnehagefinansieringssystemet og utviklingen av eierskap innen barnehagesektoren i Norge.

For velferdsstaten notat 2/2011: Nytt finansieringssystem for barnehagene – alle pengene til barna

Forfatter 1.amanuensis Clas Jostein
Claussen, Høgskolen i Oslo

Les også kronikken «Privat
barnehagedrift – fremdeles lønnsomt?»
 som baserer
seg på notatet.