- For Velferdsstaten - https://www.velferdsstaten.no -

Bergen vurderer avtalen med Konstali Helsenor AS

Vurderer vikaravtale (Bergens Tidende
28.03.2011)

Les flere saker på For velferdsstatens temasider om
privatisering
:

Trondheim kommune anmelder Konstali Helsenor AS


Stavanger kommune kaster ut vikarbyrået Konstali Helsenor
AS