Notat: NHO på ville veier

«Velferdsfellen» kaller NHO velferdsordninger som er noen av de beste kvalitetstegn på det norske samfunn. For å underbygge dette trengs imidlertid myter, for de har lite å hente i eksisterende kunnskap om feltet. Notatet «NHO på ville veier» viser at fakta trekker i motsatt retning av det NHO hevder.

Last ned notatet NHO på ville veier?.
(Notatet er laget av DeFacto på oppdrag fra For velferdsstaten)

Les mer i saken NHO-fella (12.01.2011) og For velferdsstatens ekstrautgave av nyhetsbrevet
(05.01.2011)

Debatt og pressedekning:
Mange har reagert på NHOs virkelighetsbeskrivelse i forbindelse med deres årskonferanse. Både Magnus Marsdal og Ali Esbati i Manifest Analyse hadde kronikker på trykk 5. januar – i henholdsvis VG og
Klassekampen
. Thomas Tallaksen i tenketanken ResPublica er også ute og kommenterer årskonferansen her.
Kato Nykvist har en kritisk kommentar i Nationen.

Også Statsministeren, LO-lederen og mange andre har kritiske kommentarer til NHOs budskap i forbindelse med årskonferansen. ”Stoltenberg avviser påstandene fra NHO”, heter det blant annet i en artikkel i Aftenposten. Roar Flåthen karakteriserer det som skremselspropaganda fra NHO. Radaktør Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse fastslår at mens NHO møter motstand mot sin velferdsfelletenkning, havner Frp i grøfta med sin innvandringsvinkel. Stein Aabø kommenterer i Dagbladet. For velferdsstatens Asbjørn Wahl anklager NHO for velferds-tull på ABC Nyheter.

For velferdsstatens forord til
notatet

NHO kjører for tida massive kampanjer i et forsøk
på å vinne initiativet i velferdsdebatten. Gjennom
lengre tid har vi opplevd kampanjen fra NHO Service for å
konkurranseutsette mest mulig av de kommunale velferdstjenestene.
NHOs årskonferanse 5. januar 2011 angrep fra en ny vinkel.
Budskapet er nå at vi står overfor en
ødeleggende trygdebølge og en truende velferdsfelle.
Stønadsordningene er for gode, velferden for kostbar og
forskjellene for små i det norske samfunnet.

Det mest bemerkelsesverdige i NHOs nåværende
kampanjer mot våre velferdsordninger er den useriøse
omgangen med fakta som de har lagt seg til. De opererer med en
rekke direkte faktafeil. De påstår at ting forholder
seg stikk motsatt av det som enkelt kan dokumenteres med
åpne, tilgjengelige kilder. De forholder seg i det hele tatt
så omtrentlig til fakta at det kan stilles
spørsmål ved om NHO ønsker å bli
oppfattet som en seriøs organisasjon.

Først fikk vi NHO Service sine ressurs- og
effektiviseringsnotater som skulle ”dokumentere”
hvordan kommunene kunne spare millioner av kroner gjennom
konkurranseutsetting av sine tjenester. Etter at så vel
kommunaldirektøren for finansforvaltning i Trondheim, KS,
byrådet i Bergen og Fagforbundet hadde
påpekt/erkjent/dokumentert at NHO Service sine tall ikke
holdt vann, og det hele ble en mediesak, måtte de trekke til
seg klørne og erkjenne svakhetene. (Se
her
for mer om saken)

Omkring NHOs årskonferanse fikk vi så en ny runde
med udokumenterte og til dels fullstendig feilaktige
påstander. Det dokumenterer vi i dette notatet. Mye tyder
på at det er andre hensyn enn bekymringer for velferdsstatens
framtid som ligger under NHOs kampanjer. Administrerende
direktør Petter Furulund i NHO Service ga følgende
svar på spørsmål om det var viktig for dem at de
private aktørene får innpass i velferdstjenestene:
”Klart, det er jo derfor selskapene er medlemmer hos oss. Vi
prøver å skape et størst mulig marked for
dem” (Klassekampen, 4.12.2010).

At NHO driver interessekamp, at de vil ha størst mulig
avkastning i sine selskaper og minst mulig offentlig sektor, burde
ikke overraske noen. Når de prøver å
gjøre seg til talsmann for dem som ”faller
utenfor” eller til bekymrede forsvarere av velferdsstaten,
så blir det noe helt annet. Da seiler de under falsk
flagg.

En takk til deFacto som påtok seg oppdraget med å
utarbeide dette notatet.

Oslo, januar 2011
Asbjørn Wahl
Daglig leder i For velferdsstaten

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://www.velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.