- For Velferdsstaten - https://www.velferdsstaten.no -

Stoppeklokketull

«At det fortsatt brukes stoppeklokker i
effektiviseringen av norske arbeidstakere, er nærmest
ubegripelig. De aller fleste hadde vel forestilt seg at
fellesskapet hadde kommet videre fra et så gammeldags
fenomen. Likevel viser det seg at stoppeklokka fortsatt er i bruk
innenfor deler av privat sektor. I tillegg blir fenomenet nå
benyttet i økende grad også i offentlig sektor.»

Les resten av kommentaren «Stoppeklokketull» (frifagbevegelse.no
27.09.2010)

Les også artikkelen «Staten bruker også stoppeklokke» (Dagsavisen
27.09.2010)