- For Velferdsstaten - https://www.velferdsstaten.no -

Dagskonferanse: Forsvar dagens uføretrygd

Invitasjon til gratis dagskonferanse
FORSVAR DAGENS UFØRETRYGD
Mandag 11.oktober
2010 kl. 10.00 – 15.00
Lærernes hus, Osterhausgata 4a, Oslo

Høstens konferanse vil gi mulighet til å utfordre
politikerne. Konferansen vil sette søkelyset på
endringene i dagens uføretrygd og har som mål å
mobilisere til motstand mot forverring i uføretrygdedes
levekår. Vi mener vi har satt sammen et spennende
program.

Regjeringen vil i løpet av året legge fram sak om
endringer i dagens uføretrygd for Stortinget. Forslaget vil
bygge på NOU 2007:4 Ny uførestønad og ny
alderspensjon til uføre. Som mange av dere kjenner til, er
det her foreslått kutt og forverringer i forhold til dagens
ordning. NOUen foreslår bl.a.:
– Omgjøring av uføretrygd til midlertidig
uførestønad.
– Levealdersjustering av uførestønaden.
– Redusert alderspensjon for uføre.
– Omgjøring av barnetillegget som kan føre til store
reduksjoner.
– Skattlegging som lønnsmottaker.

Last ned
invitasjonen
og
programmet
.