- For Velferdsstaten - https://www.velferdsstaten.no -

Høy lønn og utdanning gir mer tid hos legen

Les artikkelen «Høyt utdannede får mer tid hos
legen
» (Dagbladet, 22.06.2010)

Se også For velferdsstatens saker om «Større
klasseforskjell i helse-Norge
» (14.06.2010)