Måned: april 2010

Byråkratisering og strømlinjeforming av akademia

– Det klassiske universitet blir gradvis omformet til en serviceleverandør, der de vitenskapelig ansatte underordnes byråkratisk kontroll, skrev professor ved Høyskolen i Oslo, Rune Slagstad, høsten 2009. Byråkratiseringen av akademia er en del av reformbølgen New Public Management med økt fokus på målsyring, kontroll, strømlinjeforming og inntjeningsfokus. Flere stemmer hevder nå at dette er kjernen i konflikten rundt Høyskolen i Oslo.

les mer

Dyrere med konkurranseutsatt veidrift

Dette er en av konklusjonene i konsulentselskapet Dovre Groupe sin evaluering av konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold i det norske veinettet. Evalueringen kom i stand etter at Riksrevisjonen i høst kom med sterk kritikk av Statens vegvesen, blant annet for håndteringen av de konkurranseutsatte funksjonene.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv