Bemanningsbransjen utnytter arbeidskrafta grovt og nyter godt av liberale regler, skriver Boye Ullmann i denne Klassekampenkronikken om EUs vikårbyrådirektiv.

les mer