- For Velferdsstaten - https://www.velferdsstaten.no -

Særtrykk: Utsalg av det offentlige til laveste bud

Klassekampen har presentert svært gode kronikker om
temaet, samt reportasjer om mange av de negative virkningene av
NPM-reformene i offentlig sektor. For velferdsstaten har nå
bestilt et særtrykk av en rekke av disse
reportasjene/artiklene til bruk i arbeidet mot NPM som kan
bestilles ved e-post til aksjon@velferdsstaten.no.
(Eller les pdf av særtrykket.)