- For Velferdsstaten - https://www.velferdsstaten.no -

Når tall blir politikk

For velferdsstaten har nå, i samarbeid med
deFacto, utarbeidet et studiehefte om New Public Management (NPM) –
Når tall blir politikk – med særlig vekt på
bruken av lønnsomhetsregnskaper i offentlig sektor. NPM
dreier seg om at private organisasjons- og ledelsesformer presses
ned over offentlig sektor. Nye regnskapssystemer er en av metodene
som brukes til å presse fram en slik utvikling. Gjennom de
siste årene har vi sett en sterk tendens til å
innføre privat sektors regnskapsprinsipper også i det
offentlige – med omfattende negative virkninger.

Heftet Når tall blir politikk kan lastes ned her.