- For Velferdsstaten - https://www.velferdsstaten.no -

Fakta og argumenter om fattigdom

I 2009 ble fattigdom nok en gang et sentralt
tema i valgkampen. Resultatene står imidlertid ikke i stil
med de løfter som påfølgende regjeringer
gjennom årene har gitt om å bekjempe fattigdom. Det
kreves innsats på mange områder for å sikre
arbeid og en bedre fordelingspolitikk.

For velferdsstaten har, i samarbeid med
Velferdsalliansen og Fellesorganisasjonen, utarbeidet en fakta- og
argumentsamling om fattigdom for å styrke kampen mot
fattigdommen.

Last ned argumentasjonsheftet her:
Fakta og argumenter om fattigdom