- For Velferdsstaten - https://www.velferdsstaten.no -

De tok sykehusene tilbake

Tidlig på 1990-tallet organiserte Storbritannia sykehusene
som foretak og innførte bestiller- utførermodeller.
Men da det skotske parlamentet fikk ansvaret for helsepolitikken i
1999 ble systemet reversert og i 2004 ble hele foretaksmodellen
avviklet i Skottland. Resultatet av snuoperasjonen får
nå ros av den skotske riksrevisjonen og er brennaktuell i den
norske debatten om organiseringa av Helse-Norge.

Last ned eller bestill rapporten «De tok sykehusene
tilbake» her.