- For Velferdsstaten - https://www.velferdsstaten.no -

Til teneste for kven? Om EU sitt tenestedirektiv

Heftet er skrevet av Ingrid Fiskå som
er styremedlem i Attac Norge. Direktivet blir satt i
sammenheng med EUs Lisboa-strategi og målet om økende
markedsorientering innen tjenestesektoren. Heftet er på omlag
50 sider, og det gir en bred innføring i tjenestedirektivet.
Heftet kan lastes ned her.