01.03.2019

Nyhetsbrev 2/2019

Nyhetsbrev 2/2019

I årets andre nyhetsbrev kan du få med deg to innlegg av For velferdsstatens Cathrine Amundsen - et om superprofitt i kommersielle barnehager og et om privat eldreomsorg - vi skriver også om regjeringens absurde tiltak for likestilling og at du nå kan høre lydopptak fra Politisk pub som podcast. Les nyhetsbrevet her

Eldreomsorgen trenger fagpersoner i førstelinja – ikke profitt

Illustrasjonsfoto

Kommersielle helse- og omsorgstjenester er til direkte hinder for en tillitsbasert offentlig helsetjeneste, med stedlig ledelse og der kvalitet utvikles gjennom faglig skjønn i førstelinja. Les Cathrine Amundsens innlegg her

Debatt: Det er kurven som er råtten, Civita

Debatt: Det er kurven som er råtten, Civita

Det handler ikke om enkelte råtne epler og anekdoter. Det er systemet for barnehagefinansiering som er råttent. Kommersielle selskap jakter privat profitt og lykkes godt. Taperne er barna i barnehagene, de ansatte og befolkningen som blir snytt for skattepenger. Les mer

For velferdsstaten legger ut lydfiler som podcast

For velferdsstaten legger ut lydfiler som podcast

For velferdsstaten vil fortløpende legge ut lydopptak fra taler, innlegg og debatter på våre nyopprettede podcast-kontoer. Vi vil gi lyd, både i nyhetsbrev og på Facebooksiden, når nye episoder blir lagt ut. Les mer

Nyhetsbrev 1/2019

Nyhetsbrev 1/2019

I årets første nyhetsbrev kan du lese om at mennesket underlegges markedet i den nye Granavollplattformen og om at Oslo kommune får en ny tillitsreform innen helse og omsorg. Og så kan du høre på For velferdsstatens aller første podcast! Les mer

Tillitsreform innen Helse og omsorg i Oslo kommune

Tillitsreform innen Helse og omsorg i Oslo kommune

Oslo Byråd skal bytte ut den markedsstyrte bestiller- og utførermodellen i hjemmetjenestene mot en tillitsreform med egen aktivitetstid for brukerne. Erfaringene av prosjektet som ligger til grunn for reformen er gode og flere bydeler er nå i gang med implementeringen av den nye tillitsreformen. Les mer

Menneskene underordnes markedene i ny regjeringsplattform

Menneskene underordnes markedene i ny regjeringsplattform

Fasit etter fire år med Solberg- regjeringer er at demokratiet svekkes til fordel for markedsstyring. De som kontrollerer markedene og rikdommen har fått økt makt, gjennom skattepolitikken, strukturelle og holdningsskapende grep. Dette videreføres og forsterkes i Granavolden-plattformen. Les mer

RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit