Velferdskonferansen 2011 - Ta tjenestene tilbake!

logo_velferdskonferansen 2011_ tilpassa:

Velferdskonferansen 2011 ble arrangert 23.mai i Oslo. Temaet var mulighetene til å ta offentlige tjenester tilbake fra markedet, utvide den politiske styringen og utforske hvilke former for organisering som sikrer universelle og utjevnende velferdsordninger. Konferansen hadde rundt 500 deltakere fra hele landet.

Konferansens program
Presentasjoner fra konferansen     
Generell informasjon         
Programnotat "Ta tjenstene tilbake"
Presseklipp
Program for kveldsmøte (med videosnutter)

Se også For velferdsstatens ressursside om arbeidet med "Ta tjenestene tilbake!" her


Konferanseprogram (med presentasjoner)

10.00 – 11.30: Åpning i plenum
Private sugerør i offentlige kasser – Den nye velferdsstaten (PPT: 575 k) 
            -
Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten
Ta tjenestene tilbake – Det politiske handlingsrommet (PPT: 9,2 Mb)
           - Helene Bank, spesialrådgiver i For velferdsstaten
Rekommunalisering og renasjonalisering – eksempler fra inn- og utland
            -
Peter Waldorff, generalsekretær i Internasjonalen for stats- og kommuneansatte
Rødgrønn politikk for å ta tjenestene tilbake!
            -
Audun Lysbakken, Barne-, likestillings- og inkluderingsminister
Møteleder: Rigmor Hogstad, leder i FO

11.30 – 12.30: Lunsj

12.30 – 15.30: Parallelle sesjoner
Sesjon A: Ta tjenestene tilbake – Fra privat til offentlig
EØS og det politiske handlingsrom til å drive tjenesteyting med egne offentlige ansatte
(PPT: 578 k) -Finn Arnesen, professor ved Senter for Europarett, Universitetet i Oslo
Politisk kamp om rekommunalisering: Trondheim 2003
            - Svein Olav Aarlott, leder LO kommune Trondheim
Rekommunalisering etter kontraktsbrudd: Adecco-sykehjemmet i Oppegård
            - Bente Stokker Knutsen, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Oppegård kommune
Kommunalt oppkjøp av foreldredreven barnehage
            - Hans Marius Johnsen, ordfører i Sørum kommune
Møteleder: Svenn Arne Lie, rådgiver i Fagforbundets samfunnsøkonomiske avdeling
Panel med Helene Bank, Peter Waldorff og innlederne i debatt med salen. 

Sesjon B: Gode offentlige tjenester – alternativer til markedsstyring (NPM)
Ivareta politisk og økonomisk styring: Organisering, regnskaper, åpenhet og kontroll
(PDF: 775 k) - Fanny Voldnes, leder for Fagforbundets samfunnsøkonomiske avdeling
Arealplan som grunnlag for å holde barnehage offentlige
            - Christian Hintze Holm, ordfører i Nesodden kommune
Kontroll over tjenestene i NAV (PPT: 230 k)
            - Hanne Nordhaug, nestleder i NTL i NAV
Kommunal eierskapspolitikk – politiske og praktiske utfordringer (PPTX: 60 k)
            - Erling Bergh, tidligere rådmann i Steinkjer kommune
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten
Panel med innlederne i debatt med salen.
 
15.30 – 16.00: Pause

16.00 – 17.00: Avslutning i plenum: Utfordringer for valget
Oslo – byen med det store hjertet eller den kalde skulder?
            -
Roy Pedersen, leder i LO i Oslo
Bli kommuneaktivist: Retorikken, kravene og fallgruvene? (PPT: 469 k)
            - Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten
Hvem skal styre arbeidstiden?
            - Evy Ann Eriksen, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet
Det er vi som går til valg, la oss styre hva som blir politikken (PPT: 392 k)
Det er vi som går til valg, la oss styre hva som blir politikken (DOC: 35 k) 
            - Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten
Møteleder: Helene Bank, For velferdsstaten


Kveldsmøte på Litteraturhuset: Valg 2011

Arrangementet var et samarbeid mellom For velferdsstaten, lokale fagforbund og LO i Oslo. 

Framtida er privat i det offentlige – om en skal tro media, NHO Service og blå-blåe politikere. Mer privat, mindre politikk, politikere i styreverv i stadig fjernere selskapsstyrer. Politikken reduseres til å administrere kutt for å betjene renter og rentesrenter på offentlige investeringer. Hvor går linjene i Oslo-politikken? Vi skal teste, vurdere og bistå de politikere som vil ha våre stemmer i Oslo-valget.

Innledninger ved: (se videoklipp her)
Petter Furulund, administrerende direktør i NHO Service
Eli Gunhild By, leder for Norsk sykepleierforbund i Oslo
Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten - Private sugerør i fellesskapets kasser (PPT)

Politikerpanel fra Oslo:
Cecilie Brein (Frp), Eirik Lar Solberg (Høyre), Torill Berge (Venstre), Aud Kvalbein (KrF), Rina Mariann Hansen (Ap) , Marianne Borgen (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt).

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit