Velferdskonferansen 2003 - Sykehuskonferanse

Mandag 8. september 2003 arrangerte For velferdsstaten erfaringskonferansen "Sykehusreformen etter ett og et halvt år: Har markedet tatt over?", den første virkelig kritiske gjennomgangen av erfaringene etter innføringen sykehusreformen i januar 2002. Nærmere 300 deltakere fra sykehus landet rundt bidro til at konferansen ble vellykket.

Mange av innledningene finnes på For velferdsstatens temasider om sykehus.

Program:

08.00 - 08.45  Registrering og kaffe/te

08.45 - 09.00  Åpning 
                        ved Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten

09.00 - 09.45  Sykehusreformen etter 1 1/2 år: Fikk motstanderne rett?
                        Roar Eilertsen, DeFacto, ansvarlig for Fagforbundets evalueringsprosjekt for sykehusreformen
                        NB! Evalueringsrapporten framlegges for første gang på denne konferansen!

10.00 - 11.00  Kampen for lokalsykehusene: Distriktspolitikk eller fag?
                        Siv Enerstvedt, aksjonen Forsvar Lærdal sjukehus
                        Rolf Kåresen, sjeflege på Ullevål universitetssykehus HF
                        Anette Fosse, spesialist i allmenmedisin og lege i Rana                          

11.00 - 11.30   Kaffe

11.30 - 12.45   Svikter foretaksstrukturen de svakeste?
                         Guri Ingebrigtsen, leder for Kommuneutredningen 2003 i Rådet for psykisk helse
                         Toril Heggen Munk, sentralstyremedlem i Norsk Handikapforbund og fylkesleder i Hedmark
                         Bjørg Njaa, leder i Landsforeningen for pårørende innen psykiatrien

12.45 - 13.30  Lunsj  

13.30 - 13.45  Knut Nærum kåserer over temaet "Mer igjen for sykdommen"

13.45 - 15.15  Parallellseminarer:  

                        P1:  Forsvinner faget når økonomien får råde? 
                                Bente Slaaten, leder i Norsk Sykepleierforbund
                                Dag Johansen, overlege Rana sykehus

                        P 2: Ytringsfrihet i foretak og offentlig virksomhet - finnes den? 
                                Henning Jakhelln, professor ved Institutt for offentlig rett
                                Kommentarer fra tillitsvalgte

                        P 3: NAVOs lønnssystem: Egoisme satt i system?
                                Lars Haukaas, administrerende direktør, NAVO
                                Gerd Kristiansen, Fagforbundet
                                Kommentarer fra tillitsvalgte

                        P 4: Konkurranseutsetting, selskapsdannelser og private profitører - 
                               kan vi påvirke utviklingen?
 
                                Britt Hildeng, Arbeiderpartiet
                                Randi Reese, leder i Fellesorganisasjonen
                                Kommentarer fra tillitsvalgte

                        P 5: Er nedlegging av fødeavdelinger god fødselsomsorg?
                                Bente Øien Hauge, Forsvar Lærdal sjukehus
                                Britt Ingjerd Nesheim, professor/avd.overlege på Kvinnesenteret, Ullevål universitetssykehus

15.15 - 15.45  Kaffe

15.45 - 16.45  Erfaringer med foretaksorganisering av sykehusene i Canada og New Zealand 
                        Les Steel, president i Alberta Federation of Labour, Canada
                        Laila Harré, tidligere minister i Labour/Alliance-regjeringen, New Zealand

17.00 - 18.45  Paneldebatt: Har markedet overtatt styringen av sykehusene våre? 
                        Pål Christian Roland (Krf), helseministerens politiske rådgiver
                        Sigbjørn Molvik (SV), Stortingets sosialkomité
                        Britt Hildeng (Ap), Stortingets sosialkomité
                        Lars Eikvar, leder av Overlegeforeningen og sentralstyremedlem i Den norske Lægeforening
                        Anette Fosse, spesialist i allmenmedisin og lege i Rana (med blant "Motmeldingslegene" i 2001)
                        Gerd Kristiansen, Fagforbundet

                     Innlegg fra salen

18.45 - 18.55  Oppsummering og veien videre 
                        ved Anne Grethe Skårdal, 2. nestleder i Fagforbundet

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit