Velferdskonferansen 2009 - Offentlig velferd under markedsstyring

Konferansen, som hadde tema offentlig velferd under markedsstyring, om styringsalternativer til New public management, ble en suksess med 450 deltakere. Språket, reformene og institusjonene som fremmer New public management ble avdekket og alternativer diskutert.

Velferdskonferansen 2009:

Offentlig velferd under markedsstyring

En konferanse om styringsalternativer til "new public management"

 

SAS hotellet, Oslo, 2.-3. mars 2009

Mandag 2. mars:

 
09.00 - 10.00: Registrering - kaffe / frukt
10.00 - 10.30: Åpning
Jan Davidsen, leder, Fagforbundet (Les her)
10.30 - 12.30:

Markedets erobring av det offentlige
Kjell Arne Røvik, professor, Tromsø (Les her)

Offentlig virksomhet - et demokratiseringsprosjekt
Hillary Wainright, forfatter og redaktør, Storbritannia

En alternativ visjon for offentlig sektor
Asbjørn Wahl, daglig leder, For velferdsstaten (Les her)

12.30 - 13.30: Lunsj
13.30 - 15.30:

Parallellseminarer

A1: Læreren - fra pedagogisk profesjon til byråkrat?
Når tester, rapporter og kontroll ovenfra tar over i skolen.
Sølvi Lillejord, professor, Bergen (Les her)
Richard Hatcher, forskningsdirektør, Storbritannia (Les her)
Hanne Eilhardt Pedersen, adjunkt, Lilleaker skole, Oslo (Les her og her)
Møteleder: Hugo Rode Berntsen, seksjonsnestleder, Utdanningsforbundet

A2: Bare tall - eller markedsorientering i ny innpakning?
Regnskapsmodeller, budsjett og målemetoder er politikk. Hvilke modeller finnes, og hvilke alternativer fremmer den demokratiske styringen av offentlige tjenester?
Heidi Grande Røys, fornyings-og administrasjonsminister
Marianne Andreassen, adm.dir., Senter for statlig økonomistyring (Les her)
Bjarne Jensen, professor, Høgskolen i Hedmark (Les her)
Fanny Voldnes, nestleder i næringspolitisk avdeling, LO (Les her)
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder, For velferdsstaten

A3: NAV: Velferdstjenestenes møte med arbeidslinja
Er det menneskene som skal tilpasses arbeidslivets behov -
eller arbeidslivet som skal tilpasses menneskenes evner og anlegg?
Erik Oftedal, direktør, NAV (Les her)
Ebba Wergeland, lege
Kjetil Hasselø, Fellesorganisasjonen
Ove Haug, Velferdsalliansen
Møteleder: Anita K. Solhaug, 1. nestleder NTL

A4: Regjeringer i alle land - privatiser!
Hvilken rolle spiller OECD, Verdens handelsorganisasjon (WTO), Verdensbanken og Det internasjonale pengefond (IMF) for markedets utbredelse?
Tony Clarke, Polaris Institute, Canada
David Hall, direktør, PSIRU (Les her)
Helene Bank, spesialrådgiver, For velferdsstaten

15.30 - 16.00: Kaffe / kake
16.00 - 18.00:

Parallellseminarer

B1: Sykehusene - beretningen om en varslet krise?
Hvorfor valgte Norge en reform som New Zealand og Skottland allerede var på vei bort fra - og hva var deres alternativ?
Roar Eilertsen, daglig leder, deFacto
Audun Lysbakken, nestleder, SV
Bente Øien Hauge, Folkebevegelsen for lokalsykehusene
Unni Hagen, rådgiver, Fagforbundet
Møteleder: Tone Sønsterud, nestleder, LO Stat

B2: Mer demokrati, takk - ikke mindre!
Mange forsøker nå med deltakende budsjettering og direkte demokrati. Befolkningen og ansatte er direkte med og styrer. Hva er erfaringene?
Hillary Wainright, forfatter og redaktør, Storbritannia
Javier Navasques, Sevilla (Les her)
Einar Braathen, forsker, NIBR (Les her)
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder, For velferdsstaten

B3: Offentlig-privat samarbeid - løsning eller problem?
Skal vi la begrensninger i statlige budsjettmetoder framtvinge privatisering - og kan vi godta at politiske prioriteringer settes til side av lokale OPS-prosjekter?
David Hall, direktør, PSIRU (Les her)
Bjarne Jensen, professor, Høgskolen i Hedmark (Les her)
Magnus Nilsson, Svenska Naturskyddsföreningen (Les her)
Tom Tvedt, fylkesordfører, Rogaland (Les her)
Møteleder: Helene Bank, spesialrådgiver, For velferdsstaten

 

B4: NPM fra A til Å
Hva er New Public Management? Vi sporer dens røtter tilbake til nyliberalismen, ser på teoriene bak og konsekvensene for velferdsstaten.
Henrik Herløv Lund, samfunnsøkonom og forsker, Danmark (Les her, her, her og her)
Bent Sofus Tranøy, forsker, FAFO og Høyskolen i Hedmark
Møteleder: Berit Asker, forbundssekretær, NTL

18.00: Slutt for dagen
Tirsdag 3. mars:  
09.00 - 10.45: Styring for velferd - erfaringer fra inn- og utland
Jostein Barstad, rådman i Øvre Eiker
Bente Ohnstad, førsteamanuensis, Høgskolen i Lillehammer ( Les her)
Andrew Cumbers, forsker, Storbritannia (Les her)
10.45 - 11.00: Kaffe / kake
11.00 - 13.00: Parallellseminarer

C1: Omstilling for økt kvalitet
I Fagforbundets modellkommuner og regjeringas kvalitetskommuner er det de ansattes kompetanse som utgjør kjernen. Blir det bedre tjenester av det?
Jostein Barstad, rådmann, Øvre Eiker (Les her)
Anne Grete Krogh, leder av omstillingsenheten, Fagforbundet (Les her)
Hilde Torgersen, hovedtillitsvalgt, Fagforbundet, Moss kommune
Møteleder: Dag Christiansen, rådgiver, Fagforbundet

C2: Offentlig sektor - butikk eller politikk?
Når profittmål styrer offentlig virksomhet
Erfaringer fra barnehager, barnevern og asylmottak
Clas Jostein Claussen, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo (Les her)
Erling Segelstad, Fellesorganisasjonen
Cecilie Hansen, tidligere varaordfører, Kirkenes (Ler her)
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder, For velferdsstaten

C3: Offentlig sektor - motgift mot finanskrisa?
Hva har en stor offentlig sektor å si for kriseutviklinga, og hvordan vil krisa virke inn på offentlig virksomhet? Vi tar temperaturen.
Rune Skarstein, førsteamanuensis, Trondheim
Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom First Securities
Møteleder: Helene Bank, spesialrådgiver, For velferdsstaten

C4: Vår felles infrastruktur - eller markedets?
Naturlige monopoler, public-public partnership (PUP), drift i egenregi
David Boys, Internasjonalen for stats- og kommuneansatte (Les her)
Tore Lindholt, sosialøkonom, tidl. direktør i Folketrygdfondet (Les her)
Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant, Senterpartiet
Møteleder: Marte Nilsen, styremedlem i Attac

13.00 - 14.00: Lunsj
14.00 - 15.00:

En offensiv strategi for en velferdspolitisk snuoperasjon

Paneldebatt
Ingrid Heggø, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Magnhild Meltveit Kleppa, kommunal- og regionalminister, Senterpartiet
Audun Lysbakken, nestleder, Sosialistisk Venstreparti
Anders Folkestad, leder, Unio
Turid Lilleheie, leder, NTL
Randi Reese, leder, FO
Debattleder: Asbjørn Wahl, daglig leder, For velferdsstaten

15.00 - 15.30: Avslutning
Helga Hjetland, leder, Utdanningsforbundet

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit