Skandinavisk Välfärdskonferens 2016: Program

 (Program på norsk)

 Dag 1:

10.00 – 10.15:  Kulturinslag med Maja Ratkje og Poing

Trion POING med vokalist Maja S.K. Ratkje har blivit omtalad som norsk musiklivs finaste, fräckaste och mest nyskapande aktörer. På sitt nya album Kapital&Moral framför de sånger från de senaste hundra åren med teman som kretsar kring kapitalets inverkan på var och en av oss. (http://ratkje.no/).

10.15 – 12.30:  Öppning – plenum: Demokrati och välfärd under press

Jordens långsiktiga hållbarhet och fördelningen av samhällets värden är nära knutet till demokratisk styrning. Välfärdsstaten, arbetsvillkoren och folkstyret är under press i alla skandinaviska länder.

Öppning: John Leirvaag, ordförande i Norsk Tjenestemannslag

Inledare:

12.30:  Lunch

13.30 – 15.30: Parallella seminarier: 

1) Från välfärdsstat till konkurrensstat –

Var står vi efter tio år med New Public Management?

Marknadsstyrning skulle vara lösningen på problemen i offentlig sektor. Med hjälp av privata konsulter, mer konkurrens, nya organisationsformer och näringslivets ledningsprinciper skulle offentlig sektor bli mer effektiv, billigare och bättre. Vi bestämmer läget för offentlig sektor efter 30-40 år med New Public Management.

 2) Står den nordiske modellen inför sitt fall? - Skärpt kamp om arbetslivet

Arbetslivet i Europa är inne i en dramatisk utveckling. Allt fler arbetar under förhållanden som för bara några tiotals år sedan skulle ansetts vara omöjliga. Maktförhållandena är i stadig förändring och arbetsgivarna stärker sin position. Får utvecklingen fortsätta står också den nordiska modellen inför sitt fall.

 3) Välfärdsprofitörerna – strategier, retorik och makt i välfärdsordningen

Den skandinaviska modellen med skattefinansierade och demokratiskt kontrollerade välfärdstjänster vacklar i mötet med profitorienterade välfärdskoncerner. Vilka är välfärdsprofitörerna i Skandinavien? Hur opererar de? Hur tjänar de sina pengar? Levererar de bättre kvalitet till brukarna? Vad sker med löne- och arbetsvillkor? Hur möter de kritik och offentlig debatt?

 4) Stabila ramvillkor för vem? – Gränslösa avtal, gränslösa pengar

I internationella handels- och investeringsavtal framställs grundläggande politiska regleringar som ”tekniska handelshinder”. Företag som utnyttjar sig av skatteparadis, motiverar detta med ”de stabila finansiella förutsättningar” som gäller. När internationella avtal som TTIP och TISA lagreglerar ”stabila ramvillkor för näringslivet”, hur stort är utrymmet för miljökamp och välfärd?

  • Kenneth Haar, Corporate Europe Observatory
  • Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network – Norge
  • Rikard Allvin, handelspolitisk rådgiver i EU-parlamentet for Miljöpartiet De Gröna
  • Moderator: Helene Bank, For velferdsstaten

 

Dag 2:

09.00 – 10.15:  Leva för att arbeta eller arbeta för att leva?

Den politiska debatten om arbetslivet har ökat i styrka de sista åren. Regering och arbetsgivare kräver och inför mer flexibilitet när det gäller arbetstider och arbetssäkerhet. Arbetslösheten ökar snabbt. Arbetsgivarna kräver mer bestämmanderätt medan arbetarna slåss för sina tillkämpade rättigheter. Social dumpning och arbetslivskriminalitet ökar. Vi för samman parterna. Hur stora är motsättningarna? Står den nordiska modellen inför sitt fall?

10.15 – 10.30: Paus

10.30 – 12.30:  Parallella seminarier:

Alternativen, allianserna, kampen och framgångarna

1) Medbestämmande, kvalitetsstyrning, facklig verksamhet och tillitsreform –
hur förbättra offentlig sektor?

Erfarenheterna från att styra offentlig sektor efter principer från näringslivet är nedslående. Vilka andra principer skall vi lägga till grund för en förnyelse av offentlig sektor? Mer tillit, samarbete och facklig verksamhet har länge stått högt på önskelistan för anställda inom offentlig sektor. Hur kan detta förverkligas genom nya styrmetoder? Hur kombinera medbestämmande, brukarmedverkan och politisk styrning av förvaltningen?

2) Gemenskap fungerar – hur ta tjänsterna tillbaka?

I kommun efter kommun, land efter land väljer politikerna nu att ta tillbaka privatiserade tjänster till offentlig regi. Konkurrensutsättning och kommersialisering av tjänsterna ledde inte till att kvaliteten blev bättre. Det blev snarare för riskabelt, för dyrt och medförde ökande problem med social dumpning. Vi undersöker hur och varför tjänster nu i ökande grad återkommunaliseras och hur de folkvalda kan avkommersialisera välfärden inom de gränser som sätts av EU/EES.

 

3) Mindre men bättre – hur skapar vi ett mer humant arbetsliv?

Arbetsvillkoren beror av maktförhållandena i arbetslivet. Vi måste minska konkurrenspressen, inte öka den. Hur kan vi utnyttja modern teknologi för att göra arbetslivet lättare, mer utmanande och intressant? Hur kan arbetare uppnå ett ökat inflytande i arbetslivet och ökad kontroll över arbetsprocessen? Varför är minskad arbetstid viktig och hur kan det genomföras?

4) Stora omstruktureringar att vänta – infrastruktur, energi och klimat

Klimatkrisen och kamp om ägarskap och organisering av samhällets infrastruktur och energiproduktion ställer oss inför enorma utmaningar. Skall vi förhindra katastrofala klimatförändringar måste vi förändra sätten vi producerar och konsumerar. Starka ekonomiska intressen motarbetar nödvändiga förändringar – och många kommer att beröras av dem. Hur kan vi skapa tillräckligt stöd och mobilisera tillräckligt med samhällskrafter för att kunna genomföra ”det gröna skiftet” i praktiken?

12.30 – 13.30: Lunch

13.30 – 15.00: Avslutning i plenum: Så förverkligar vi våra visioner

Det sägs ofta att Nordens fackliga rörelse är bland världen starkaste men är den stark nog för att stå emot den ökande pressen som nu riktas mot den? Hur ser vägen framåt ut? Har vi lösningar och alternativ som inte bara är tillräckligt bra, utan också kan skapa entusiasm och mobilisering för det samhälle som vi önskar bygga? Vi summerar konferensen genom att se framåt. Vilka är möjligheterna och hur kommer vi dit?

Moderator: Per G. Olsen, ordförande i LO Hovedstaden (Köpenhamn)

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit