Velkommen til Skandinavisk velferdskonferanse 2016

De siste årene har vi i Skandinavia sett hvordan vår velferdsmodell settes under press. Privatisering og kommersialisering av offentlige tjenester, økt markedsorientering gjennom New Public Management-reformer, samt angrep på faglige rettigheter og arbeidslivets lov- og avtaleverk. Nå samles vi om alternativene.

Skandinavisk velferdskonferanse 2016 er et samarbeidsprosjekt mellom fagorganisasjoner, velferdsallianser, tenketanker og andre i de skandinaviske landene. Konferansen arrangeres i Oslo 14 og 15 november 2016

Gjennom de siste årene har vi i Skandinavia i økende grad sett en del felles trekk når det gjelder velferdsstatens utvikling og hvordan vår velferdsmodell er satt under press. Privatisering og kommersialisering av offentlige tjenester, økt markedsorientering gjennom såkalte New Public Management-reformer, samt angrep på faglige rettigheter og arbeidslivets lov- og avtaleverk har tiltatt i styrke. En del av de kommersielle aktørene på «velferdsmarkedet» opptrer nå i alle våre tre land. Dermed blir det stadig viktigere at også vi som vil forsvare velferdsstatens landevinninger, utvider og styrker vårt samarbeid.

På konferansen vil vi derfor gjøre opp status for den nordiske modellen, utveksle erfaringer og analyser, identifisere felles utfordringer, utvikle alternativer og styrke enheten og solidariteten i kampen for velferden. Det vil særlig bli fokusert på disse tre temaene:

1)Organisering, styring og ledelse av våre velferdstjenester og offentlige institusjoner.

2) Den skjerpede kampen om arbeidslivet.

3) Demokrati under press – krise i Europa, internasjonale handelsavtaler (TTIP/TISA).

Noter datoene nå: 14.-15. november – og bli med på mobiliseringen til konferansen. Påmelding vil bli åpnet fra våre hjemmesider i løpet av et par uker.

Ytterligere informasjon, inkludert program og oppdatert materiale vil jevnlig bli lagt ut på våre hjemmesider: www.velferdsstaten.no

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit