Innledere på Velferdskonferansen 2014

Velferdskonferansen 2014 har en strålende rekke med inspirerende og kunnskapsrike innleder. Her finner du presentasjoner av alle innlederne på Velferdskonferansen 2014.

Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten

Møteleder på seminaret Kampen om arbeidslivet.

Bitten Nordrik, forsker ved DeFacto
Innleder på åpningssesjonen med innlegget Amerikanisering av arbeidslivet og deltar på seminaret Kampen om arbeidslivet.

Les presentasjon av Bitten Nordrik.

 

Erna Hagensen, leder av Norsk Arbeidsmandsforbund, deltar på seminaret Kampen om arbeidslivet.

Les presentasjon av Erna Hagensen.

 

Geir Røsvoll er leder av Utdanningsforbundet i Trondheim og var lokal streikeleder under sommerens lærerstreik. Han kommer til Velferdskonferansens seminar om Kampen om arbeidslivet.

Les presentasjonen av Geir Røsvoll.

Gerd Kristiansen, leder av LO, åpner konferansen.

Les presentasjonen av Gerd Kristiansen.

Guri Waalen Borch, en av initiativtakerne til Foreldre mot privatisering av barnehager, holder innlegg om privatisering, foreldremobilisering og politisk blogging på avslutningssesjonen.

Les presentasjonen av Guri Waalen Borch.

Helene Bank, For velferdsstaten

Møteleder på seminaret Sentralisering og lokal avmakt.


Linn Herning, For velferdsstaten

Deltar på seminaret Mål- eller mening?

Lotta Elstad, skribent, journalist og forfatter av boka En såkalt drittjobb, deltar på seminaret Kampen om arbeidslivet.

Les Presentasjonen av Lotta Elstad.

 

Marius Andersen, lærer ved Haukerød skole, har blitt omtalt som "opprørslæreren fra Sandefjord" etter at han nektet å underkaste seg kommunens målstyringsregimet for barneskolen. Han skal snakke om Den lokale kampen mot målemani og mistillitsregime på åpningssesjonen.

Les presentasjonen av Marius Andersen.

 

Oddny Irene Miljeteig er lokalpolitiker og leder for bystyregruppen til Bergen SV. Hun skal delta på seminaret Mål- eller mening?. Der skal hun snakke om hvorfor bestiller-utførermodell er en dårlig idé for gode offentlige tjenester, og hvordan SV fikk overbevist Høyre om det samme.

Les presentasjonen av Oddny Irene Miljeteig.

 

Ole Gustav Narud er leder av Lokalsamfunnsforeningen som kjemper for lokaldemokrati og mot sentralisering. Han skal delta på seminaret Sentralisering og lokal avmakt.

Les presentasjonen av Ole Gustav Narud og Lokalsamfunnsforeningen.


Ommund Stokka er forbundssekretær i Industri Energi og kjent som en kraftfull taler. Han kommer til Velferdskonferansens avslutningssesjon for å snakke om viktigheten av velferdsstaten og sterke offentlige tjenester.

Les presentasjonen av Ommund Stokka.

 

Rakel Nystabakk, odelsjente og tidligere leder av ungdomsutvalget i Norges bonde- og småbrukarlag. Hun deltar på seminaret om Sentralisering og lokal avmakt for å diskutere landbruk, kommuner, lokal avmakt og sentralisering.

Les presentasjonen av Rakel Nystabakk.

 

Silje Kjosbakken, kjent som Bryggesjauerfrua, driver bloggen Bryggesjauerfrue som folkeopplysning om havnearbeiderens situasjon. Hun kommer til Velferdskonferansens avslutningssesjon for å snakke om blogg, boikott og bryggesjauere.

Les presentasjonen av Silje Kjosbakken.

Terje Tømmerås er Forbundssekretær i Politiets fellesforbund, som har advart kraftig mot den sentralisering og uthuling av lensmannsberedskapen som nå er på gang. Han skal delta på seminaret om sentralisering og lokal avmakt.

Les presentasjonen av Terje Tømmerås.

 

Torgeir Bruun Wyller, leder av Helsetjenesteaksjonen, deltar på seminaret om Mål- eller mening?. Der skal han innlede om fagfolkenes arbeidssituasjon i dagens helsevesen og om behovet for solidaritet og allianser mellom fagfolk i kampen mot målstyring, mistillitsregime og direktørvelde i offentlig sektor.

Les presentasjonen av Torgeir Bruun Wyller og Helsetjenesteaksjonen.

 

Trond Einar Olaussen er leder av Kystaksjonen. Han kommer til seminaret om Sentralisering og avmakt for å diskutere fisk, naturressurser, lokal avmakt og sentralisering.

Les presentasjonen av Trond Einar Olaussen og Kystaksjonen.

   
   
   
   
   

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit