Program for Velferdskonferansen 2014

Her finner du programmet for Velferdskonferansen 2014. Konferansen arrangeres i Oslo 7. oktober.

09.00 - 10.00: Registering

 

10.00 – 12.00: Åpning i plenum: Våre utfordringer

Kulturelt påfyll fra Valentin Vasile og Gheorghe Vasile-Buzoiano

Åpning v/Gerd Kristiansen, leder av LO

Amerikanisering av arbeidslivet v/Bitten Nordrik, forsker ved DeFacto

Den lokale kampen mot målemani og mistillitsregime v/Marius Andersen, lærer fra Sandefjord

Stordriftsmyter og gode samfunn v/Ole Gustav Narud, leder i Lokalsamfunnsforeningen

 

12.00 – 13.00: Lunsj

 

13.00 – 15.00: Parallelle sesjoner


Seminar A: Sentralisering og lokal avmakt: Hvordan samles om alternativene?

Sykehus, politi, brann, NAV, skatt, kommune. Reformene har tre ting felles: De sentraliserer makt og desentraliserer ansvar. De reduserer nærhet og svekker trygghet og beredskap. Beslutningene baseres på myter om antatte stordriftsfordeler som sjelden har rot i fakta.

Det er på tide å se fellestrekkene, hva reformene gjør med samfunnsoppdraget til fellesinstitusjonene våre, slik at innbyggere, lokalpolitikere og ansattes organisasjoner kan samles om alternative løsninger – som styrker demokratiet og sikrer lokal og bærekraftig kontroll over ressursbruken.

Møteleder: Helene Bank

Innledere:
Terje Tømmerås, forbundssekretær i Politiets fellesforbund
Trond Einar Olaussen, Kystaksjonen
Rakel Nystabakk, odelsjente og tidligere leder av NBS sitt ungdomsutvalg
Ole Gustav Narud, Lokalsamfunnsforeningen


Seminar B: En offentlig sektor for framtida: Mål – eller mening?

Opprøret blant ansatte i offentlig sektor sprer seg. Stadig flere tar til orde for at organisering, styring og ledelse av offentlig sektor må endres. Det må skapes rom til faglig funderte vurderinger, skreddersøm og reell måloppnåelse av samfunnsoppdraget.

Men utviklingen peker fortsatt i en annen retning: Mot mer rapportering, sterkere kontroll, flere styringsindikatorer, karakterer på ansatte og flere konsulenter. Resultatet blir et mistillitsregime som gradvis struper motivasjon og arbeidsglede, svekker faglig skjønn og umuliggjør tilpasning til brukernes behov. Men det er opprør på vei, og noen har lykkes. Det trengs mer kunnskap, flere allianser og nye løsninger for å styrke dette arbeid.

Møteleder. Ida Søraunet Wangberg, redaktør i Manifest tidsskrift

Innledere:
Linn Herning, For velferdsstaten
Torgeir Bruun Wyller, leder av Helsetjenesteaksjonen
Oddny Miljeteig, lokalpolitiker (Bergen SV)
Marius Andersen, lærer       


Seminar C: Kampen om arbeidslivet: Mot løsarbeidersamfunnet

Fagbevegelsen har kjempet fram demokratisering i arbeidslivet og de ansattes innflytelse over eget arbeid, men nå ser vi at har kravet om økt styringsrett for arbeidsgiver stadig oftere er konflikttema mellom arbeidsgivernes og ansattes organisasjoner. Det massive angrepet på lærernes arbeidstid er bare ett av utslagene av dette klimaskiftet i store deler av norsk arbeidsliv. Angrep på havnearbeidernes rett til tariffavtale og ordnede arbeidsforhold er et annet utslag.

Økt sosial dumping, voksende arbeidslivskriminalitet, flere midlertidige stillinger, økt utleie av arbeidskraft, svekking av fagforeninger gjennom outsourcing og omorganiseringer uten medbestemmelse, er ødeleggende for arbeidslivet og svekker enkeltindividets frihet og trygghet. Men motstand og nye allianser vokser fram på stadig flere områder.

Møteleder: Asbjørn Wahl

Innledere:
Erna Hagensen, leder av Norsk Arbeidsmandsforbund
Lotta Elstad, forfatter av En såkalt drittjobb
Geir Røsvoll, leder av Utdanningsforbundet Trondheim
Bitten Nordrik, forsker ved DeFacto

 

15.00 – 15.20 Pause med litt godt

 

15.20 – 16.00: Avslutning i plenum: Det nytter

Det nytter å si ifra og kjempe. Men de som gjør det, de som varsler, står opp og tar kampen,  må få støtte og solidaritet.  Det nytter å organisere seg og kreve politiske løsninger som styrker velferd, demokrati, likhet og frihet for oss og for fremtidige generasjoner.

Ommund Stokka, Industri Energi
Silje Kjosbakken, Bryggesjauerfrua
Guri W. Borch, Foreldre mot privatisering av barnehager
Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit