Presentasjoner fra Velferdskonferansen 2012

Her finner du presentasjonene som ble brukt under Velferdskonferansen 2012. De fleste filene er i Powerpoint-format.

Du finner også lenker til de samme filene i selve programmet for Velferdskonferansen 2012.

 

Mandag 21. mai

Plenum: Ulikhetens pris – og politikernes vilje til handling

Sue Christoforou

Rolf Aaberge

A1: Forskjells-Norge

Lars Gunnesdal

Rolf Aaberge

A2 : Arbeidsliv i oppløsning: Løsarbeidersamfunnet på vei tilbake?

Sten Gellerstedt

Roy Pedersen

Ingrid Wergeland

A3: Klasseskiller i utdanning: Kan skolen utjevne forskjellene?

Anders Bakken

Oddrun Samdal

A4: Vekst, velstand og lykke – henger de sammen?

Ove Jakobsen

Roar Eilertsen

B1: Matproduksjon og velferd

Vegard Vigdenes

Svenn Arne Lie

B2: Slutt på fattigdommen!

-

B3: Privat eller offentlig forbruk – hva er problemet?

Jan Mønnesland

B4: Krise i Europa: Fra velferd til sosial nød

Kenneth Haar

Maria Pentaraki

 

Tirsdag 22. mai

Plenum 1: Fra utstøtings- til inkluderingssamfunn

Daniel Ankarloo

Asbjørn Wahl

C1: Skatt og fordeling

Ådne Cappelen

C2: Bolig: Investeringsobjekt eller menneskerett?

Jardar Sørvoll

Tore Johannesen

C3: Pensjon: Sosialpolitisk forsikring eller individuell sparing?

Fanny Voldnes

Steinar Fuglevaag

Dag Westhrin

Erik Orskaug

C4: Privat velferd – vinnere og tapere

Inge Axelsson

Eli Gunhild By

Bjørgulf Claussen

 

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit