Innledninger fra Velferdskonferansen 2010

Her har vi samlet så mange som mulig av innledningene som ble holdt på Velferdskonferansen 2010. Vi venter fortsatt på en del innledninger. Siden vil bli oppdatert etterhvert.

Oppdatert 16.09.2010. Vi venter på flere av innledningene. Siden vil bli oppdatert etterhvert.

Mandag 13. september

10.00 – 10.30: Åpning
Kulturinnslag ved Kari Svendsen
Åpningsinnlegg av Gerd Kristiansen, nestleder i LO

10.30 – 12.30: Utfordringer for vår velferdspolitikk
Hvilke utfordringer truer en sterk og solidarisk velferdspolitikk? Hva er de viktigste temaene fremover, og hvordan etablerer vi sterke allianser? Økende sosial og økonomisk ulikhet, nyliberale utdanningssystemer og Sveriges erfaringer med høyrestyre står sentralt i dette åpningsmøtet.
- Richard Wilkinson, professor i sosialepidemologi og forsker ved The Equality Trust "Why Equality is Better for Everyone"
- Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet "Utfordringer for vår velferdspolitikk"
- Michael Apple, professor i utdanningsteori ved University of Wisconsin-Madison
- Daniel Suhonen, svensk sosialdemokrat, sjefsredaktør, debattant og forfatter
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten 

12.30 – 13.30: Lunsj

13.30 – 15.30: Parallellseminarer

A1: Lønnsomhet og mistillit: Det offentlige i ny drakt
En del av markedsrettingen av det offentlige er å lage styrings- og målingssystemer som får det til å likne på privat sektor. Da blir det enklere å konkurranseutsette. Men detaljmålinger av mangfoldige arbeidsoperasjoner undergraver selve ideen med tjenestene. Hvordan kjenne vi igjen markedsrettingen og hva er alternativene?
- Fanny Voldnes, registrert revisor, cand.philol og leder av samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet
- Roar Eilertsen, forsker ved DeFacto 
- Evy Ann Eriksen, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet
Møteleder: Tine Olsen, NTL NAV Nordland
 
A2: Kontroll med finansmarkedene: En forutseting for framtidas velferd
Finanskrisen er et resultat av systematisk nedbygging av alle barrierer mot finanskapitalens frie flyt. Krisen har skapt politisk grunnlag for nye reguleringer, men det skjer ikke uten kamp. Vi ser på løsninger og tiltak for en ny økonomisk kurs.
- Guttorm Schjelderup, professor ved Norges Handelshøyskole "Hvem trenger skatteparadisene?"
- Maria Walberg, samfunnsøkonom og rådgiver i LO "Kontroll med finansmarkedene"
- Bent Sofus Tranøy, statsviter og forsker ved Høgskolen i Hedmark "Finansiell idealisme"
- Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge
Møteleder: Helene Bank, spesialrådgiver i For velferdsstaten

A3: Framtidas klima: En kamp om samfunnsmakt
Fortsetter vi med fossilt brennstoff som i dag, risikerer vi klimaendringer av katastrofale dimensjoner. Måten vi arbeider og lever på må dermed endres radikalt. Klimakampen dreier seg om hvilket samfunn vi skal ha. Vi må styre utviklinga, og skaffe oss demokratisk kontroll over økonomien. Er vi forberedt på det?
- Ronnie Hall, internasjonal miljøaktivist, forsker og forfatter
- Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund "Framtida klima"
- Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten "Tolv teser for en sosial rettferdig klimapolitikk"
Møteleder: Reidunn Wahl, forbundssekretær i El&IT-forbundet

A4: Pirat sektor: Kommersielle aktører i velferden
Kommersielle aktører og internasjonale storselskaper opererer nå innen eldreomsorg, barnevern og barnehager. Deres konkurransefortrinn er manglende tariffavtaler, drastiske pensjonskutt, dårlig lønn, lav bemanning og uklare arbeidsforhold. Er offentlig sektor blitt pirat sektor?
- Lisbeth Normann, leder i Norsk Sykepleierforbund
- Sturla Stålsett, generalsekretær i Kirkens Bymisjon "Ideelle er ikke pirater: Ideell sektor i dagens og framtidas velferdssamfunn"
- Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten "Pirat sektor? - hvordan de kommersielle velferdskonsernene utarmer velferdsstaten"

15.30 – 16.00: Kaffe / kake

16.00– 18.00: Parallellseminarer

B1: Konsultokratiet: Når dårlige råd blir dyre
Nesten umerkelig omformes det offentlige etter modeller fra det private næringsliv. Ideer, ”forskning” og folk fra private konsulentfirmaer florerer i stat og kommune. Hvem er konsulentene, hvor kommer ideene fra og hvordan påvirker konsultokratiets inntreden demokratiske prosesser?
- Mia Vabø, forsker ved NOVA "Rådløs kunnskap - og kunnskapsløse råd"
- Yngve Nilsen, historiker og forsker ved Handelshøyskolen BI "En felles plattform? Konsultokrati i norsk klimapolitikks første fase"
- Bent Sofus Tranøy, statsviter og forsker ved Høgskolen i Hedmark "Makt, interesser og legitimitet i prosessen fram mot nye regnskapsstandarder"
Møteleder: Helene Bank, spesialrådgiver i For velferdsstaten

B2: Tidstyvene: Byråkratisering og mistillit i utdanningssektoren
Gjennom en internasjonal offensiv har utdanningssystemene gradvis blitt mere ensartet, uten særlig politisk debatt. Styring og finansiering preges stadig mer av New Public Management med målstyring, mistillit, byråkratisering og et altoppslukende fokus på testresultater. Hvor går veien frem for utdanningssektoren?
- Michael Apple, professor i utdanningsteori ved University of Wisconsin-Madison
- Anita Solhaug, 1. nestleder i Norsk Tjenestemannslag 
- Gunn Imsen, professor ved Pedagogisk Institutt, NTNU "Nye styringssystemer i skolesektoren - Hva er konsekvensene?"
- Hanne Sand, rektor ved Kjenn Ungdomsskole
Møteleder: Ada Jynge, Utdanningsforbundet Oslo

B3: Arbeidsliv i oppløsning: Midlertidig, utleid og underbetalt
Store endringer er på gang i arbeidslivet. I USA og Europa vokser antallet arbeidende fattige. Stadig flere arbeider på midlertidige kontrakter eller er utleid av private formidlere. Omfattende sosial dumping undergraver lov- og avtaleverk. Hva kan vi vente oss her i landet, og hva er fagbevegelsens strategi og mottiltak?
- Erna Hagensen, leder i Arbeidsmandsforbundet
- Dag Seierstad, rådgiver i SVs stortingsgruppe
- Stein Stugu, forsker ved DeFacto
Møteleder: Jonas Bals, ombudsmann for baltiske bygningsarbeidere i Oslo Bygningsarbeiderforening

B4: Fattigdom i overflodssamfunnet
Hvorfor øker fattigdommen i ”verdens rikeste land”? Hvilke virkninger har det på samfunnet? Når fattigdom og velstand øker samtidig, kan det ikke skyldes mangel på ressurser. Hva er da årsaken? Hvorfor er politikerne så evneløse i å få gjort noe med problemet – og hva er det som egentlig må til for å komme det til livs?
- Richard Wilkinson, professor i sosialepidemologi og forsker ved The Equality Trust (se åpningsinnlegget)
- Karin Gustavsen, sosionom og sosiolog ved Telemarksforskning
- Roger Bjørnstad, forskningsleder ved Statistisk Sentralbyrå (SSB)
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten

18.00: Slutt for dagen

Tirsdag 14. september

09.00 – 10.45: Hva er rødgrønn velferdspolitikk?
Konferansen diskuterer ”vår velferdspolitikk”, men hva mener regjeringspartiene? Vi utfordrer de parlamentariske lederne i de rødgrønne partiene til å komme med sine planer, visjoner og forsvar for regjeringens politikk. De må også svare på konkrete utfordringer innen konferansens temaer og fra konferansens deltakere.
- Helga Pedersen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet
- Trygve Magnus Slagsvold Vedum, parlamentarisk leder i Senterpartiet
- Bård Vegard Solhjell, parlamentarisk leder i Sosialistisk Venstreparti
Avsluttende retorikkanalyse ved Kjell Lars Berge, professor i nordisk språk og litteratur, UiO
Møteleder: Magnus Marsdal, Manifest Analyse

10.45 – 11.00: Kaffe / frukt

11.00 – 13.00: Parallellseminarer

C1: Offentlig styring og kvalitet: Ta tjenestene tilbake!
Etter årtier med mistillitsstyring, privatisering og konkurranseutsetting vokser en motmakt i kommuner og fagorganisasjoner. Fra å være spredte forsøk med kvalitetsutvikling sammen med egne ansatte, er det nå konkrete alternativer til det markedspress som fortsatt herjer offentlige tjenester på alle nivå.
- Mette Nord, nestleder i Fagforbundet
- Bjørn Pettersen, prosjektleder for Kvalitetskommuneprogrammet
- Helene Bank, spesialrådgiver i For velferdsstaten "Ta tjenestene tilbake"
Møteleder: Roar Eilertsen, forsker ved DeFacto

C2: Naturressurser og infrastruktur: Felleseiendom til salgs? 
Naturressurser og infrastruktur er samfunnets felleseiendom, men selges, privatiseres, splittes opp og markedsrettes i stor stil over hele verden. Hvor står kampen om fellesverdiene? Hvordan gjenerobre demokratisk kontroll?
- Hans Olav Felix, leder i El&IT-forbundet "Felleseiendom til salgs?"
- Helge Ryggvik, forfatter og historiker ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO 
- Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten "Naturressurser og infrastruktur - Hva er det offentlige eierskapet verdt i dag?"
Møteleder: Stein Guldbrandsen, seksjonsleder ved Seksjon for samferdsel og teknisk i Fagforbundet

C3: Sykehus i krise: Hvordan gjenerobre kontrollen?
Foretaksreformen ga oss en markedsrettet organisering og finansieringsmodell innen sykehusene. Ikke før det er innført i Norge, blir liknende reformer forkastet i andre land. I Skottland har de tatt sykehusene tilbake til offentlig kontroll. Vi ser på erfaringene fra Skottland, og alternativer for den norske sykehussektoren. 
- David Price, forsker ved Centre for International Public Health Policy "How Scottland reversed some of commersial reforms to its health service"
- Bjarne Jensen, professor ved institutt for økonomi, Høyskolen i Hedmark "Sykehus i krise - hvordan gjenerobre kontrollen"
- Unni Hagen, rådgiver i Fagforbundet "Sykehus i krise - hvordan gjenerobre kontrollen?"
Møteleder: Nina Hanssen, journalist i LO-Aktuelt

C4: Dårlig arbeidsmoral - eller krevende arbeidsliv?
Debatten går ofte varm omkring sykefravær, uføretrygding og utstøting fra arbeidslivet her i landet. Mens noen mener det er arbeidsmoralen som er problemet, viser andre til økende press og hardere klima på mange arbeidsplasser. Vi går i dybden og ser hva som skjer i det moderne arbeidslivet under markedsliberalismen.
- Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, UiO
- Linn Stalsberg, skribent og frilansjournalist 
- Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten "Dårlig arbeidsmoral - eller krevende arbeidsliv?"
Møteleder: Ingrid Wergeland, Manifest senter for samfunnsanalyse

13.00 – 14.00: Lunsj

14.00 – 15.00: Vår velferdspolitikk
Kulturinnslag ved Sosialistisk kor
Hva er vår visjon for fremtidens velferdsstat, og hvor går veien frem for vår velferdspolitikk? Hvilke temaer, kamper og allianser er de viktigste i tiden fremover?
- David Price, forsker ved Centre for International Public Health Policy
- Randi Reese, forbundsleder i FO
- Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten "Vår velferdspolitikk - vi skaper alternativene!"
Appellanter:
- Ommund Stokka, ungdomssekretær i Industri Energi
- Linn Hemmingsen, leder i Fagforbundet Ungdom
- Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge
Møteleder: Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten

15.00 – 15.30: Vi skaper alternativene!
Jan Davidsen, leder i Fagforbundet


                                            Tilbake til konferansesidene

            Program   Innledere   Informasjon   Politisk grunnlag   Påmelding

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit