Konferanse til ære for Asbjørn Wahls politiske virke

Den 28. november arrangerer For velferdsstaten en konferanse tilegnet Asbjørn Wahls politiske virke. Konferansen vil gå av stabelen i Oslo Kongressenter (Folkets Hus) fra kl. 9:00 til 16:00.

Målet med konferansen, som har fått overskriften "Kriser og kamp i en utrygg verden", er å gjøre opp status for den økonomiske, sosiale og politiske situasjonen vi befinner oss i. Det vil skje gjennom fire hovedinnledninger, der vi først skisserer det store bildet, for så å ta for oss tre av de viktigste utfordringene vi står overfor:

  • Sam Gindin, Socialist Project, Toronto, Canada: «En verden i krise – venstresidas utfordringer». Hvor alvorlig er den økonomiske krisa, hva er effektene på den sosiale og politiske utviklingen, hva kan vi forvente de nærmeste 5-10 årene?
  • Samantha Mason, Public and Commercial Services Union, UK: «Kan arbeiderklassen forandre verden?» Hva er situasjonen i arbeiderklassen/fagbevegelsen, er den på høyde med situasjonen, hvilken rolle kan den spille, og hva er mulighetene i dagens politiske konjunktur?
  • Nina Björk, forfatter og feminist, Sverige: «Klasse eller identitet – hvordan bekjemper vi nyliberalismen?» Hvor står den folkelige motstanden mot markedsliberalismen, og hvordan påvirker konflikten mellom klassekamp og identitetskamp selve motstanden?
  • Sean Sweeney, koordinator av Trade Unions for Energy Democracy, USA: «Kan fagbevegelsen hindre klimakrisa?» Historisk utgjør klimakrisa den nyeste, dramatiske trusselen vi står overfor, et område der vi ikke kan forhandle og kompromisse; enten gjør vi det som er nødvendig for å holde den globale temperaturøkningen nede, eller så må vi ta de dramatiske konsekvensene med klimakatastrofe. Er fagbevegelsen i stand til å lede kampen?

I tillegg til de fire internasjonale hovedinnlederne, vil norske/nordiske aktører kommentere og diskutere hovedinnleggene.

For mer detaljert program, se her.

Konferansen er gratis, inkludert lunsj.
Meld deg på ved å sende en epost til aksjon(at)velferdsstaten.no

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit