Langsomt omformes samfunnet vårt, makt og ressurser sentraliseres, offentlige tjenester og fellesgoder markedsrettes, arbeidsliv og ansvar individualiseres. Fellesskap, frihet, tillit og demokrati brytes mot sterke interesser som vil skape større markeder innen offentlig velferd, og bryte ned det fellesskapet som er bygget opp. Sosial dumping brer om seg, offentlige tilbud markedsrettes og sentraliseres, varslere knebles, fagbevegelsen undergraves, naturressurser og offentlig eiendom selges og offentlig innsyn begrenses av bedriftshemmeligheter. Men vi begynner også å se at motstanden vokser fram, motstand som nytter og som vekker flere.

Hovedtemaene på konferansen er tre av de viktigste sosiale og politiske konfliktområdene i vårt samfunn: sentralisering av makt og muligheter, markedsretting av offentlig sektor og kampen om arbeidslivet. Velferdskonferansen 2014 er en møteplass for alle som ønsker å styrke alliansene for velferdsstaten, for levedyktige lokalsamfunn, for en sterke fellesskapsløsninger i offentlig sektor og for et anstendig arbeidsliv.

Program        Påmelding        Innledere         Praktisk informasjon
_________________________________________________________________________________

smartedit