Velferdskonferansen 2014 - 7.oktober!

Velferdskonferansen 2014 arrangeres på Folkes hus i Oslo den 7. oktober. Konferansen skal brukes til å bygge allianser for en helhetlig annen politikk langs de sosiale og politiske konfliktlinjene i vårt samfunn. Hovedtemaene blir disse tre områdene: Sentralisering-desentralisering; styring, organisasjon og ledelse i arbeidslivet; et regulert arbeidsliv – mot sosial dumping. På alle disse områdene dreier det seg om maktforholdene i samfunnet, og maktanalyse vil bli gjennomgående for konferansen. Mer informasjon om program kommer!
_________________________________________________________________________________

smartedit