Velferdskonferansen 2014 - 7.oktober!

Velferdskonferansen 2014 arrangeres på Folkes hus i Oslo den 7. oktober.

Langsomt omformes samfunnet vårt, makt og ressurser sentraliseres, offentlige tjenester og fellesgoder markedsrettes, arbeidsliv og ansvar individualiseres. Fellesskap, frihet, tillit og demokrati brytes mot sterke interesser som vil skape større markeder innen offentlig velferd, og bryte ned det fellesskapet som er bygget opp. Sosial dumping brer om seg, offentlige tilbud markedsrettes og sentraliseres, varslere knebles, fagbevegelsen undergraves, naturressurser og offentlig eiendom selges og offentlig innsyn begrenses av bedriftshemmeligheter. Men vi begynner også å se at motstanden vokser fram, motstand som nytter og som vekker flere.

Hovedtemaene på konferansen er tre av de viktigste sosiale og politiske konfliktlinjene i vårt samfunn: sentralisering av makt og muligheter, markedsretting av offentlig sektor og kampen om arbeidslivet. Velferdskonferansen 2014 er et møtested for alle som vil bidra til å dra Norge i en annen retning.

Påmelding         Program         Praktisk informasjon
_________________________________________________________________________________

smartedit