Skandinavisk velferdskonferanse 2016

Velferdsstat, arbeidsvilkår og folkestyre er under press. Med dette dramatiske bakteppet inviteres du til Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016.

Velferdsprofitører med nordiske røtter får stadig større økonomisk og politisk makt. Fellesskapets velferdskroner sluses ut til privat profitt framfor å gå til forvaltningsformålet. Markedsgjøringen av offentlig sektor gjennom såkalte New Public Management-reformer har gjort forvaltningen mindre egna til å styre samfunnsutviklingen i tråd med målene. Arbeidsmiljølov, tariffavtaler og medbestemmelse erstattes av toppstyrt ledelse, lønnsomhetsstyring, fryktkultur og sosial dumping.

Til Skandinavisk Velferdskonferanse kommer gjester, innledere og paneldeltakere hovedsakelig fra Danmark, Sverige og Norge – men også noen innledere fra den globale scenen. Vi skal dele erfaringer og kunnskap, stille spørsmål og finne svar. Først og fremst skal vi synliggjøre de gode alternativene for framtidas politikk.

Praktisk informasjon:

Tid: 14.-15. november 2016. (Programmet starter kl 10. Registrering fra kl. 09).
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo  (Holbergs gate 30, 0166 Oslo).

Pris:

Deltakeravgift: 1 500 kr.
Arbeidsløse, trygdede og studenter: 500 kr.

Faktura sendes ut på epost i forkant av konferansen.

NB: Korrekt fakturaadresse må oppgis.

Deltakeravgiften inkluderer to dagers konferanse, samt lunsj begge dagene (den dekker ikke overnatting).

Påmelding:

Du melder deg på ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet.
Påmeldingsfrist to uker før konferansen, dvs. mandag 31. oktober.

Matservering - Gi beskjed!

Gi beskjed om matallergier eller andre spesielle behov i kommentarfeltet ved påmelding.

 

Program                    Påmelding                    Tilbake til konferansesidene

 

For spørsmål om påmelding, kontakt Linn Henning     linn.herning(at)velferdsstaten.no

For spørsmål om konferansen, kontakt Helene Bank    helene.bank(at)velferdsstaten.no

 

Arkiv

Viser 0 - 35 av 35 artikler
smartedit