Velferdskonferansen 2014 - 7.oktober!

Velferdskonferansen 2014 arrangeres på Folkes hus i Oslo den 7. oktober. Konferansen skal brukes til å bygge allianser for en helhetlig annen politikk langs de sosiale og politiske konfliktlinjene i vårt samfunn. Hovedtemaene blir disse tre områdene: Sentralisering-desentralisering; styring, organisasjon og ledelse i arbeidslivet; et regulert arbeidsliv – mot sosial dumping. På alle disse områdene dreier det seg om maktforholdene i samfunnet, og maktanalyse vil bli gjennomgående for konferansen. Mer informasjon om program kommer!
_________________________________________________________________________________

Velferdskonferansen 2013 - Slik vil vi styre offentlig sektor

Velferdskonferansen 2013 - Slik vil vi styre offentlig sektorVelferdskonferansen 2013 ble avholdt 15. april på Oslo kongressenter. Temaet var Slik vil vi styre offentlig sektor. Her kan du finne program med presentasjoner, filmsnutter, presseklipp og annet fra denne konferansen, og presentasjoner fra de regionale velferdskonferansene. Les mer

Velferdskonferansen 2012: Fordeling - Et spørsmål om makt

Velferdskonferansen 2012: Fordeling - Et spørsmål om maktVelferdskonferansen 2012 ble arrangert 21.-22. mai i Oslo. Konferansen tok opp mulighetene for fordeling på mange nivåer. Økonomisk utjamning mellom innbyggere og grupper av innbyggere i land, fordeling mellom privat og offentlig forbruk og velstand – men også fordeling mellom fattige og rike land. Konferansen fokuserte på hva som kan gjøres for å bekjempe fattigdom og økende forskjeller – og fremme omfordeling og økt demokrati. Les mer

Velferdskonferansen 2011 - Ta tjenestene tilbake!

Velferdskonferansen 2011 - Ta tjenestene tilbake!Velferdskonferansen 2011 ble arrangert 23.mai i Oslo. Temaet var mulighetene til å ta offentlige tjenester tilbake fra markedet, utvide den politiske styringen og utforske hvilke former for organisering som sikrer universelle og utjevnende velferdsordninger. Konferansen hadde rundt 500 deltakere fra hele landet. Se program, presentasjoner m.m

Velferdskonferansen 2010 - Vår velferdspolitikk

Velferdskonferansen 2010 ble arrangeret i Oslo 13.14. september. Hovedtema for konferansen var "Vår velferdspolitikk". Formålet med konferansen var å øke kunnskapen om utfordringer for velferdsstaten, og fremme våre alternativer til markedsretting av offentlig sektor og nedbygging av velferd og sosial sikkerhet for alle. Se program og presentasjoner

Velferdskonferansen 2009 - Offentlig velferd under markedsstyring

Konferansen, som hadde tema offentlig velferd under markedsstyring, om styringsalternativer til New public management, ble en suksess med 450 deltakere. Språket, reformene og institusjonene som fremmer New public management ble avdekket og alternativer diskutert. Les program og presentasjoner her

Velferdskonferansen 2006 - Ny kurs, nye løsninger

6.-7. mars 2006: Under tittelen Ny kurs, nye løsninger, samlet 350 deltakere seg til konferanse om alternativer til markedsliberalismens korstog. Hensikten med konferansen var å synliggjøre at alternativer faktisk finnes og er mulig å gjennomføre. En viktig målsetting var også å opprette dialog med regjeringspartiene for å opprettholde presset for en ny politisk kurs - vekk fra en politikk med privatisering og avregulering. Under titler som ”Er det mulig med kollektivtrafikk uten anbud?” ”Hva er strategien mot sosial dumping?” ”Energi og vannforsyning –menneskerettighet eller vare på et marked?” ble viktige utfordringer diskutert, og mulige løsninger ble presentert. Hvis du vil vite mer, kan du se på en del av de flotte presentasjonene fra konferansen. Disse finner du ved å klikke på linker under de enkelte programpunktene (08.03.06). Se program og presentasjoner

Velferdskonferansen 2004 - Velferd til salgs?

Velferdskonferansen 2004" Velferd til salgs?", en konferanse om privatisering og konkurranseutsetting ble avholdt i Samfunnssalen, Oslo, 22.-23. november 2004. Se program og presentasjoner

Arkiv

smartedit