Skandinavisk velferdskonferanse 2016

Velferdsstat, arbeidsvilkår og folkestyre er under press. Med dette dramatiske bakteppet inviteres du til Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016.

Velferdsprofitører med nordiske røtter får stadig større økonomisk og politisk makt. Fellesskapets velferdskroner sluses ut til privat profitt framfor å gå til forvaltningsformålet. Markedsgjøringen av offentlig sektor gjennom såkalte New Public Management-reformer har gjort forvaltningen mindre egna til å styre samfunnsutviklingen i tråd med målene. Arbeidsmiljølov, tariffavtaler og medbestemmelse erstattes av toppstyrt ledelse, lønnsomhetsstyring, fryktkultur og sosial dumping.

Til Skandinavisk Velferdskonferanse kommer gjester, innledere og paneldeltakere hovedsakelig fra Danmark, Sverige og Norge – men også noen innledere fra den globale scenen. Vi skal dele erfaringer og kunnskap, stille spørsmål og finne svar. Først og fremst skal vi synliggjøre de gode alternativene for framtidas politikk.

Program        Påmelding      
_________________________________________________________________________________

Skandinavisk velferdskonferanse 2016 (SVK2016)

Skandinavisk velferdskonferanse 2016 (SVK2016)Velferdsstat, arbeidsvilkår og folkestyre er under press. Med dette dramatiske bakteppet inviteres du til Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14 og 15 november 2016. Les mer om konferansen her

Program for Skandinavisk velferdskonferanse 2016

Program for Skandinavisk velferdskonferanse 2016To dager spekket med det beste av politiske analyser og ideer fra Skandinavia. Her er foreløpig program for Skandinavisk velferdskonferanse 2016. Les mer

SVK2016: Kjære elite, et folkelig opprør er i gang

SVK2016: Kjære elite, et folkelig opprør er i gangDennis Kristensen, leder i det danske fagforbundet FOA, kommer til Skandinavisk velferdskonferanse 2016. I denne teksten skriver han om kløften mellom eliten og det danske folket. Les mer

SVK2016: Hva skjer når aksjeselskap skal drive skoler?

SVK2016: Hva skjer når aksjeselskap skal drive skoler? Sten Svensson fra det svenske Nätverket för en likvärdig skola kommer til den Skandinaviske velferdskonferansen for å diskutere erfaringene med den svenske skolepolitikken og veien videre for en likeverdig skole for alle. Les mer

SVK2016: Kontroll er bra - tillit er bedre

SVK2016: Kontroll er bra -  tillit er bedreByråd for helse og omsorg i København, Ninna Thomsen, har gjennomført tillitsreform i styringen av sine ansvarsområdet. Hun kommer til Skandinavisk velferdskonferanse for å dele sine erfaringer og for å inspirere andre til å gå samme vei. Les mer

SVK2016: Arbeidslivets brutalisering

SVK2016: Arbeidslivets brutalisering Brutaliseringen av arbeidslivet gjør seg gjeldende på en rekke ulike sektorer, så vel innen privat som i offentlig sektor. Samtidig ser vi en utvikling der meldinger om avvik og vanskelig arbeidsmiljø blir sett på som illojalt, og der arbeidsgiverne forsøker å bagatellisere situasjonen. Les Asbjørn Wahls analyse om utviklingen i arbeiderlivet her

Velkommen til Skandinavisk velferdskonferanse 2016

Velkommen til Skandinavisk velferdskonferanse 2016De siste årene har vi i Skandinavia sett hvordan vår velferdsmodell settes under press. Privatisering og kommersialisering av offentlige tjenester, økt markedsorientering gjennom New Public Management-reformer, samt angrep på faglige rettigheter og arbeidslivets lov- og avtaleverk. Nå samles vi om alternativene. Les mer

Arkiv

smartedit