Skandinavisk velferdskonferanse 2016

Velferdsstat, arbeidsvilkår og folkestyre er under press. Med dette dramatiske bakteppet inviteres du til Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016.

Velferdsprofitører med nordiske røtter får stadig større økonomisk og politisk makt. Fellesskapets velferdskroner sluses ut til privat profitt framfor å gå til forvaltningsformålet. Markedsgjøringen av offentlig sektor gjennom såkalte New Public Management-reformer har gjort forvaltningen mindre egna til å styre samfunnsutviklingen i tråd med målene. Arbeidsmiljølov, tariffavtaler og medbestemmelse erstattes av toppstyrt ledelse, lønnsomhetsstyring, fryktkultur og sosial dumping.

Til Skandinavisk Velferdskonferanse (SVK2016) kommer gjester, innledere og paneldeltakere hovedsakelig fra Danmark, Sverige og Norge – men også noen innledere fra den globale scenen. Vi skal dele erfaringer og kunnskap, stille spørsmål og finne svar. Først og fremst skal vi synliggjøre de gode alternativene for framtidas politikk.

 

Program           Påmelding           Innledere på SVK2016          Praktisk informasjon 

 

SVK2016: Så förverkligar vi våra visioner

SVK2016: Så förverkligar vi våra visionerUppgivenheten sätter sin prägel på vår samtid. Människors tilltro till politikens förmåga att hantera framtidens utmaningar har runnit ut. Kvar står människor med en känsla av att utvecklingen går åt fel håll och att det enda man kan göra är att slå vakt om sin egen trygghet och välfärd. Les mer

Program for Skandinavisk velferdskonferanse 2016

Program for Skandinavisk velferdskonferanse 2016To dager spekket med det beste av politiske analyser og ideer fra Skandinavia. Her er foreløpig program for Skandinavisk Velferdskonferanse 2016. Les mer

Skandinavisk velferdskonferanse 2016 (SVK2016)

Skandinavisk velferdskonferanse 2016 (SVK2016)Velferdsstat, arbeidsvilkår og folkestyre er under press. Med dette dramatiske bakteppet inviteres du til Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016 Les mer om konferansen her

SVK2016: NPM har skapt krise i velferdsstaten

SVK2016: NPM har skapt krise i velferdsstaten«Välfärden är i kris. Sjukskrivningarna för psykiska besvär ökar kraftigt bland dem som jobbar i den. Trettio år av marknadsliknande experiment inom offentlig sektor har resulterat i en sjukvård som personal flyr från, socialarbetare som ropar på hjälp, sjunkande skolresultat och många andra problem.»  Les mer

SVK2016: Mistroens pris

SVK2016: Mistroens pris«Andelen av ansatte i offentlig sektor har vært konstant på om lag 30 prosent gjennom flere tiår. Men en stadig større andel av de ansatte bruker tiden på kontroll, og de faglig ansatte bruker mye mer tid på rapportering. Sentrale oppgaver outsources, mens lokale fagmiljøer og faglige prosesser tynes.» Les mer

SVK2016: La fakta tale for seg selv (Deres grønne skifte, og vårt)

SVK2016: La fakta tale for seg selv (Deres grønne skifte, og vårt)Basert på fakta har vi nå muligheten til å skape både en visjon, en strategi og planer for å gjenerobre og omorganisere økonomien – så vel på lokalt som på globalt nivå. Samtidig må vi feie til side udemokratiske handels- og investeringsavtaler og heller skape plattformer for samarbeid mellom land og regioner. Les mer

Arkiv

smartedit