Langsomt omformes samfunnet vårt, makt og ressurser sentraliseres, offentlige tjenester og fellesgoder markedsrettes, arbeidsliv og ansvar individualiseres. Fellesskap, frihet, tillit og demokrati brytes mot sterke interesser som vil skape større markeder innen offentlig velferd, og bryte ned det fellesskapet som er bygget opp. Sosial dumping brer om seg, offentlige tilbud markedsrettes og sentraliseres, varslere knebles, fagbevegelsen undergraves, naturressurser og offentlig eiendom selges og offentlig innsyn begrenses av bedriftshemmeligheter. Men vi begynner også å se at motstanden vokser fram, motstand som nytter og som vekker flere.

Hovedtemaene på konferansen er tre av de viktigste sosiale og politiske konfliktområdene i vårt samfunn: sentralisering av makt og muligheter, markedsretting av offentlig sektor og kampen om arbeidslivet. Velferdskonferansen 2014 er en møteplass for alle som ønsker å styrke alliansene for velferdsstaten, for levedyktige lokalsamfunn, for en sterke fellesskapsløsninger i offentlig sektor og for et anstendig arbeidsliv.

Påmelding         Program         Praktisk informasjon
_________________________________________________________________________________

Gerd Kristiansen til Velferdskonferansen

Gerd Kristiansen til VelferdskonferansenDet er nå klart at LO-leder Gerd Kristiansen kommer for å åpne Velferdskonferansen. Hun skal snakke om den politiske situasjonen, fagbevegelsens rolle og behovet for brede allianser. Les mer

Program for Velferdskonferansen 2014

Program for Velferdskonferansen 2014Her finner du foreløpig program for Velferdskonferansen 2014. Konferansen arrangeres i Oslo 7. oktober. Les mer

Praktisk informasjon

Praktisk informasjonHer finner du praktisk informasjon om konferansen. Tid, sted, påmeldingsfrist, pris, innbetaling av deltakeravgift og påmelding. Les mer

Velferdskonferansen 2013 - Slik vil vi styre offentlig sektor

Velferdskonferansen 2013 - Slik vil vi styre offentlig sektorVelferdskonferansen 2013 ble avholdt 15. april på Oslo kongressenter. Temaet var Slik vil vi styre offentlig sektor. Her kan du finne program med presentasjoner, filmsnutter, presseklipp og annet fra denne konferansen, og presentasjoner fra de regionale velferdskonferansene. Les mer

Velferdskonferansen 2012: Fordeling - Et spørsmål om makt

Velferdskonferansen 2012: Fordeling - Et spørsmål om maktVelferdskonferansen 2012 ble arrangert 21.-22. mai i Oslo. Konferansen tok opp mulighetene for fordeling på mange nivåer. Økonomisk utjamning mellom innbyggere og grupper av innbyggere i land, fordeling mellom privat og offentlig forbruk og velstand – men også fordeling mellom fattige og rike land. Konferansen fokuserte på hva som kan gjøres for å bekjempe fattigdom og økende forskjeller – og fremme omfordeling og økt demokrati. Les mer

Velferdskonferansen 2011 - Ta tjenestene tilbake!

Velferdskonferansen 2011 - Ta tjenestene tilbake!Velferdskonferansen 2011 ble arrangert 23.mai i Oslo. Temaet var mulighetene til å ta offentlige tjenester tilbake fra markedet, utvide den politiske styringen og utforske hvilke former for organisering som sikrer universelle og utjevnende velferdsordninger. Konferansen hadde rundt 500 deltakere fra hele landet. Se program, presentasjoner m.m

Velferdskonferansen 2010 - Vår velferdspolitikk

Velferdskonferansen 2010 ble arrangeret i Oslo 13.14. september. Hovedtema for konferansen var "Vår velferdspolitikk". Formålet med konferansen var å øke kunnskapen om utfordringer for velferdsstaten, og fremme våre alternativer til markedsretting av offentlig sektor og nedbygging av velferd og sosial sikkerhet for alle. Se program og presentasjoner

Arkiv

smartedit