Skandinavisk velferdskonferanse 2016

Velferdsstat, arbeidsvilkår og folkestyre er under press. Med dette dramatiske bakteppet inviteres du til Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016.

Velferdsprofitører med nordiske røtter får stadig større økonomisk og politisk makt. Fellesskapets velferdskroner sluses ut til privat profitt framfor å gå til forvaltningsformålet. Markedsgjøringen av offentlig sektor gjennom såkalte New Public Management-reformer har gjort forvaltningen mindre egna til å styre samfunnsutviklingen i tråd med målene. Arbeidsmiljølov, tariffavtaler og medbestemmelse erstattes av toppstyrt ledelse, lønnsomhetsstyring, fryktkultur og sosial dumping.

Til Skandinavisk Velferdskonferanse kommer gjester, innledere og paneldeltakere hovedsakelig fra Danmark, Sverige og Norge – men også noen innledere fra den globale scenen. Vi skal dele erfaringer og kunnskap, stille spørsmål og finne svar. Først og fremst skal vi synliggjøre de gode alternativene for framtidas politikk.

Program        Påmelding      
_________________________________________________________________________________

Skandinavisk velferdskonferanse 2016 (SVK2016)

Skandinavisk velferdskonferanse 2016 (SVK2016)Velferdsstat, arbeidsvilkår og folkestyre er under press. Med dette dramatiske bakteppet inviteres du til Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14 og 15 november 2016. Les mer om konferansen her

Program for Skandinavisk velferdskonferanse 2016

Program for Skandinavisk velferdskonferanse 2016To dager spekket med det beste av politiske analyser og ideer fra Skandinavia. Her er foreløpig program for Skandinavisk velferdskonferanse 2016. Les mer

SVK2016: Demokrati og velferd under press

SVK2016: Demokrati og velferd under pressRosa Pavanelli, generalsekretær i Public Services International, skriver i denne teksten om demokrati og velferd under press. Hun er blant hovedinnlederne på på Skandinavisk Velferdskonferanse 2016. Les mer

SVK2016: Velferdsalliansen: Et opprør mot "nødvendighetens politikk"

SVK2016: Velferdsalliansen: Et opprør mot De offentlig ansatte i Danmark har fått nok av nedskjæringer, oppsigelser og et ekstremt presset arbeidsliv. Den 29. januar i år tok 14 fagforeninger og en foreldreorganisasjon i København initiativet til en offensiv mot "nødvendighetens politikk": Initiativet fikk navnet Velferdsalliansen. Les mer

SVK2016: Kamp mot bemanningsbyråer og velferdsprofitører

SVK2016: Kamp mot bemanningsbyråer og velferdsprofitørerSosial dumping kryper inn i velferdstjenestene når bemanningsbyråer tar over offentlige tjenester og formidler vikarer. Sara Bell har tatt opp kampen. Les mer

SVK2016: Fra medbestemmelse til medgjørlighet

SVK2016: Fra medbestemmelse til medgjørlighetElevene konkurrerer med hverandre, skolene konkurrerer med hverandre, kommunene konkurrerer med hverandre, nasjonene konkurrerer med hverandre – alle skal bli best. Erstattes et solidarisk fellesskap med et fellesskap der alle konkurrerer mot hverandre? Og hva skjer med kritikk i et slikt system? Les mer

SVK2016: Kjære elite, et folkelig opprør er i gang

SVK2016: Kjære elite, et folkelig opprør er i gangDennis Kristensen, leder i det danske fagforbundet FOA, kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse 2016. I denne teksten skriver han om kløften mellom eliten og det danske folket. Les mer

Arkiv

smartedit