Skandinavisk velferdskonferanse 2016

Velferdsstat, arbeidsvilkår og folkestyre er under press. Med dette dramatiske bakteppet inviterte For velferdsstaten til Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016. Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo (Holbergs gate 30, 0166 Oslo).

Velferdsprofitører med nordiske røtter får stadig større økonomisk og politisk makt. Fellesskapets velferdskroner sluses ut til privat profitt framfor å gå til forvaltningsformålet. Markedsgjøringen av offentlig sektor gjennom såkalte New Public Management-reformer har gjort forvaltningen mindre egna til å styre samfunnsutviklingen i tråd med målene. Arbeidsmiljølov, tariffavtaler og medbestemmelse erstattes av toppstyrt ledelse, lønnsomhetsstyring, fryktkultur og sosial dumping.

Til Skandinavisk Velferdskonferanse (SVK2016) kom gjester, innledere og paneldeltakere hovedsakelig fra Danmark, Sverige og Norge – men også noen innledere fra den globale scenen. Vi delte erfaringer og kunnskap, stilte spørsmål og søkte svar. Først og fremst var tanken å synliggjøre de gode alternativene for framtidas politikk.

 

Program              Innledere på SVK2016

 

SVK2016: Demokrati og velferd under press

SVK2016: Demokrati og velferd under pressRosa Pavanelli, generalsekretær i Public Services International, skriver i denne teksten om demokrati og velferd under press. Hun er blant hovedinnlederne på på Skandinavisk Velferdskonferanse 2016. Les mer

SVK2016: Ansvaret ligger hos oss

SVK2016: Ansvaret ligger hos ossVi lever i ei tid med store endringer, dype kriser og politiske rystelser. Framtiden er usikker. Utviklingen kan gå til venstre,– men også til høyre. Uansett hvilken retning den går i, så sitter venstresiden med et stort ansvar. Les Asbjørn Wahls sluttappell på Skandinavisk Velferdskonferanse

SVK2016: Fra medbestemmelse til medgjørlighet

SVK2016: Fra medbestemmelse til medgjørlighetElevene konkurrerer med hverandre, skolene konkurrerer med hverandre, kommunene konkurrerer med hverandre, nasjonene konkurrerer med hverandre – alle skal bli best. Erstattes et solidarisk fellesskap med et fellesskap der alle konkurrerer mot hverandre? Og hva skjer med kritikk i et slikt system? Les mer

SVK2016: NPM har skapt krise i velferdsstaten

SVK2016: NPM har skapt krise i velferdsstaten«Välfärden är i kris. Sjukskrivningarna för psykiska besvär ökar kraftigt bland dem som jobbar i den. Trettio år av marknadsliknande experiment inom offentlig sektor har resulterat i en sjukvård som personal flyr från, socialarbetare som ropar på hjälp, sjunkande skolresultat och många andra problem.»  Les mer

SVK2016: Velferdsalliansen: Et opprør mot "nødvendighetens politikk"

SVK2016: Velferdsalliansen: Et opprør mot De offentlig ansatte i Danmark har fått nok av nedskjæringer, oppsigelser og et ekstremt presset arbeidsliv. Den 29. januar i år tok 14 fagforeninger og en foreldreorganisasjon i København initiativet til en offensiv mot "nødvendighetens politikk": Initiativet fikk navnet Velferdsalliansen. Les mer

Program for Skandinavisk velferdskonferanse 2016

Program for Skandinavisk velferdskonferanse 2016To dager spekket med det beste av politiske analyser og ideer fra Skandinavia. Her er programmet for Skandinavisk Velferdskonferanse 2016. Presentasjonene som er uthevet som lenker kan ses om igjen her. Les mer

Arkiv

smartedit