For velferdsstaten på Europas sosiale forum

logo_esf 2010:

Europas sosiale forum (ESF) arrangeres i år for sjette gang, og årets forum foregår i Istanbul, Tyrkia, 1-4 juli. For velferdsstaten er medarrangør av flere seminarer, og flytter kontoret til Istanbul under ESF.

For velferdsstaten er tilgjengelige i Istanbul, for kontakt se kontaktinformasjon.

Europas sosiale forum er et samlingspunkt for sosiale bevegelser i Europa. Her møtes fagbevegelse, miljøbevegelse, kvinnebevegelse, fredsaktivister, vannaktivister, Palestinaaktivister, utdanningsaktivister, menneskerettighetsaktivister og mange, mange andre. Under overskriften "Et annet Europa er nødvendig" holdes et enormt antall av seminarer, kulturarrangement og work-shops. Samlingen har i år 13 hovedtemaer, vitner om mangfoldet i denne bevegelsen. Årets hovedtemaer er:

- Økonomisk og sosial krise: motstand og alternativer
- Sosiale rettigheter for et sosialt Europa
- Hva slags demokrati? Sivile og politiske rettigheter
- Til forsvar for undertrykte nasjoner og minoriteter
- Motstand mot Festning Europa
- Likhet og diskriminering. Feministiske alternativer i den globale krisa
- Redd planeten: En bærekraftig verden
- Fred mot krig, militarisme og okkupasjoner
- Ungdom - rett til utdanning, arbeid og en fremtid
- Demokratiser kunnskap, utdanning og kultur: skap alternativer
- Massemedia og maktrelasjoner: Til forsvar for ytringsfrihet og demokratisert informasjon
- Europa og verden: Samarbeid og utvikling basert på solidaritet mot dominans og nykolonialisme
- Status og fremtid for den globale rettighetsbevegelsen

Europas sosiale forum (ESF) er den europeiske avleggeren av Verdens sosiale forum (WSF) som hadde sin første samling i Porto Alegre, Brasil, 2001. Det første Europeiske sosiale forumet ble arrangert i Firenze, Italia, 2002, mens Norges sosiale forum (også kalt Globaliseringskonferansen) ble arrangert allerede i 1999. Globaliseringskonferansen 2010 arrangeres 18.-21. november.

Relevante lenker:
Hjemmeside for ESF2010
Facebook-gruppen Norske deltakere på ESF (2010)
Hjemmeside for Europas sosiale forum (generell informasjon om ESF og tidligere arrangementer) 
Hjemmeside for Word Social Forum (WSF)
Norges sosiale forum/Globaliseringskonferansen

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit