Handelspolitikk

Verdens handelsorganisasjon (WTO) bygger på den tidligere GATT ( Generalavtalen om toll og tariffer). WTO er folkerettslig bindende avtaler, og avtaleverket omfatter nær sagt alle deler av samfunnslivet. WTO-avtalene dreier seg om muligheten nasjonale og lokale myndigheter har til å regulere på ulike områder i samfunnet. De fleste slike reguleringer ble utviklet med sikte på å begrense markedet og kommersielle hensyn, eller for å korrigere eller kompensere svakheter i markedet. Problemet er at modellen snus opp ned og reguleringene fjernes eller endres nettopp ut fra kommersielle hensyn. Reguleringer skal ikke få lov til å være "unødvendige handelshindringer" og andre hensyn, som miljø, arbeidsforhold, helse, sosiale forhold, kulturelle særtrekk underlegges kommersielle hensyn.

Motstanden mot denne måten å organisere samfunnet på har blitt formidabel, og forhandlingene om å utvide WTO har stått i stampe siden 2001. Ikke minst er mange utviklingsland blitt skeptiske til om avtalene vil hindre dem i å bygge arbeidsplasser og velferd for sine fattige. Samtidig har industriland iverksatt stadig nye enkeltavtaler (bilaterale frihandels- og investeringsavtaler) med utviklingsland. Disse går enda lengre enn WTO i å kreve markedsretting og avregulering.


Politiske kommuner, og nå også TISA-frie

Politiske kommuner, og nå også TISA-frieFor velferdsstatens Helene Bank har debattert demokrati, kommuner og TISA-avtalen med statssekretær Tone Skagen. Vi gjengir innleggene her Les mer

En dag skal du bestemme

En dag skal du bestemmeJeg sto på Trondheims torg 18. april. Jeg hadde nettopp holdt en liten appell om demokrati og handelspolitikk. En guttegjeng med rullebrett kom bort. – Skal dere holde på lenge? Hva dreier dette seg om, spurte den ene. Litt utålmodige på å få plassen til yndlingssporten, litt nysgjerrige. - Vet dere hva en skralle er, spurte jeg. Les mer

TISA gjer at Noreg må avregulere endå meir

TISA gjer at Noreg må avregulere endå meirHandelskampanjen meiner regjeringa sitt nye tilbod i TISA-forhandlingane opnar for meir avregulering enn opningstilbodet. Les mer

WTOs ministermøte: Maktspill om framtidas samfunnsutvikling

WTOs ministermøte: Maktspill om framtidas samfunnsutvikling15-18. desember 2015 holdes det ministermøte i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Nairobi. Selv om dette møtet får langt mindre oppmerksomhet enn klimatoppmøtet i Paris, legges det viktige rammer i Nairobi for både miljø- og samfunnsutvikling. Les mer

TISA og TTIP: Politisk sprengkraft i detaljene

TISA og TTIP:  Politisk sprengkraft i detaljeneHandelspolitikk er ikke lenger for spesielt interesserte. Stadig flere innser at de internasjonale avtalene om handel og investeringer (slik som TISA, TTIP og TPP) som nå forhandles kan svekket både demokratiet og de nasjonale rettssystemene. Les Helene Banks oppsummering av den politiske diskusjonen om handels- og investeringsavtaler her.

Seks ting du bør vite om TISA/TTIP

Seks ting du bør vite om TISA/TTIPDebatten om de to frihandelsavtalene TISA og TTIP har etter hvert tatt seg opp. Dersom avtalene blir virkeliggjort, vil de bidra til å sikre storselskapenes rettigheter enda sterkere enn eksisterende avtaler (som EØS og Verdens Handelsorganisasjon - WTO). Vi har laget en kort oversikt over de viktigste prinsippene i disse nye avtalene. Les mer

Dagskonferanse: Kritisk blikk på TISA

Dagskonferanse: Kritisk blikk på TISAFagforbundet ønsker å rette et kritisk blikk på TISA-avtalen og diskutere hva fagbevegelse og frivillig organisasjoner kan gjøre for å møte utfordringene. I den anledning inviterer Fagforbundet til dagskonferanse om TISA torsdag 18. desember 2014 kl 0900-1600 i Keysersgate 15, Oslo. Se invitasjon til dagskonferansen her

Arkiv

smartedit