Finanskrisa krever nye løsninger

Krisene i dag henger sammen, klimakrise, finanskrise og matkrise. De er alle symptom på at den globale økonomien for lengst har oversteget det som jorda og samfunn kan bære. Løsningene krever derfor radikal nytenkning. Det er avgjørende at vårt forbruk og vår økonomiske aktivitet holdes innafor det som jorda tåler. Robuste løsninger er avhengig av en radikal omfordeling både mellom fattige og rike, mellom arbeid og kapital, og mellom offentlige fellesgoder og privatinteressene. Krisene gir nye muligheter for sysselsetting og sosial utjamning, men de krever sosial mobilisering, i Norge og globalt.


Appell til støtte for Hellas

Troikaens kamp mot den greske venstre-regjeringa dreier seg om økonomi, men enda mer om politikk. De er neppe fornøyd før de klarer å presse Syriza-regjeringa i kne, før de får den greske regjeringa til å kapitulere, før de klarer å tvinge regjeringa til å bryte det demokratiske mandatet den fikk fra sine velgere, sier Asbjørn Wahl i denne appellen. Les mer

Det farlige gapet

Det farlige gapetHøyresida roper varsko om gapet mellom lønns- og produktivitetsutvikling. Det virkelig farlige gapet i norsk økonomi er det mellom det dokumenterte potensialet i fellesløsninger og den markedsfundamentalistiske nærsyntheten som nå er blitt opphøyet til regjeringsprogram. Les Ali Esbatis kommentar i Dagsavisen

Når politikk er handelshindring

Når politikk er handelshindringEU og USA forhandler nå om en handels- og investeringsavtale kalt TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership. Den vil inneholde en del mekanismer som gjør at storselskaper kan angripe det de anser som handelshindrende lovgivning. Avtalen kan bli EØS-relevant. Les Helene Banks gjennomgang

Når politikk er handelshindring

Når politikk er handelshindringEU og USA forhandler nå om en handels- og investeringsavtale kalt TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership. Den vil inneholde en del mekanismer som gjør at storselskaper kan angripe det de anser som handelshindrende lovgivning. Avtalen kan bli EØS-relevant. Les Helene Banks gjennomgang

Bedrifter må betale tilbake sosialstøtte

Bedrifter må betale tilbake sosialstøtteTyskland har relativt sett den nest største lavtlønnssektoren i EU. Særlig i det gamle DDR er dette et problem. Man regner med at cirka 80 prosent av de ansatte innen restaurantkjeder og fastfoodkjeder må få sosialstøtte i tillegg til lønna. Les saken på frifagbevegelse.no

Blå kamuflasje

Blå kamuflasjeGudmund Hernes skriver i sin spalte i Morgenbladet om menn i mørk dress. Blant annet dem finnes finanstopper som tjener enorme summer på lovbrudd og lyssky spekulasjon, mens menigmann må betale når det går over styr. Hernes gjennomgår flere av finansskandalene. Les kommentaren på Morgenbladet.no

Invitasjon til Attac-konferanse

Invitasjon til Attac-konferanseAttac Norge inviterer til konferansen Nøkler til krisa i Europa, 15.- 16. november. Innledere og debattanter fra bl.a. LO, NHO, Attac, politiske partier og kriserammede land. Rune Skarstein og Ali Esbati kommer også. Sted: Teatersalen BUL i Oslo. Påmelding: attac.no/konferanse2013 Les mer

Arkiv

smartedit