Verden

Krisene i dag henger sammen, klimakrise, finanskrise og matkrise. De er alle symptom på at den globale økonomien for lengst har oversteget det som jorda og samfunn kan bære. Løsningene krever derfor radikal nytenkning. Det er avgjørende at vårt forbruk og vår økonomiske aktivitet holdes innafor det som jorda tåler. Robuste løsninger er avhengig av en radikal omfordeling både mellom fattige og rike, mellom arbeid og kapital, og mellom offentlige fellesgoder og privatinteressene. Krisene gir nye muligheter for sysselsetting og sosial utjamning, men de krever sosial mobilisering, i Norge og globalt.

Du finner våre artikler om verden under, og du kan også snevre inn visningen til å kun vise artikler om finanskrisa, handelspolitikk eller klima.

TISA gjer at Noreg må avregulere endå meir

TISA gjer at Noreg må avregulere endå meirHandelskampanjen meiner regjeringa sitt nye tilbod i TISA-forhandlingane opnar for meir avregulering enn opningstilbodet. Les mer

Norske interesser

Norske interesserDen nye utenrikspolitikken handler om å sikre egen lommebok, skriver Helene Bank i denne Fokus-artikelen fra Klassekampen. Les hele her

Klimatoppmøtet: Avtale, men ingen løsning

Klimatoppmøtet: Avtale, men ingen løsningAsbjørn Wahl var tilstede på klimatoppmøtet i Paris. Her kan du lese hans analyse av avtalen og hvorfor innholdet ikke er tilstrekkelig for å forhindre katastrofale klimaendringer. Les mer

WTOs ministermøte: Maktspill om framtidas samfunnsutvikling

WTOs ministermøte: Maktspill om framtidas samfunnsutvikling15-18. desember 2015 holdes det ministermøte i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Nairobi. Selv om dette møtet får langt mindre oppmerksomhet enn klimatoppmøtet i Paris, legges det viktige rammer i Nairobi for både miljø- og samfunnsutvikling. Les mer

TISA og TTIP: Politisk sprengkraft i detaljene

TISA og TTIP:  Politisk sprengkraft i detaljeneHandelspolitikk er ikke lenger for spesielt interesserte. Stadig flere innser at de internasjonale avtalene om handel og investeringer (slik som TISA, TTIP og TPP) som nå forhandles kan svekket både demokratiet og de nasjonale rettssystemene. Les Helene Banks oppsummering av den politiske diskusjonen om handels- og investeringsavtaler her.

En ny gresk tragedie?

En ny gresk tragedie?I denne artikkelen gir Asbjørn Wahl sin analyse av den politiske situasjonen der den nye, venstreorienterte Syriza-regjeringa står mot den såkalte Troikaen i en nervepirrende konfrontasjon om landets framtid. Les mer

TISA til besvær

TISA til besværEtter hvert som TISA-forhandlingene blir mer kjent i offentligheten, øker også kritikken og kravene om åpenhet, innsyn og politisk innhold. Les mer

Arkiv

smartedit