Utdanning

Er utdanning i et samfunn investering i framtida eller en offentlig utgift? Er dagens lærere og universitetsansatte produksjonsarbeidere som skal måles på daglige aktiviteter og resultat etter standardtester, eller må de ha rom til å tilpasse sin pedagogikk til de elever og det lokalsamfunn som elevene vokser opp i? Skal elever formes til å bli morgendagens produksjonsarbeidere eller til å være skapere av morgendagens samfunn? Skal private skolekonsern få plukke ut de rikeste og mest teoriintelligente elever og få sugerør i stats- og kommunekasse? Skal forskere bindes og måles på antall levere artikler eller industrielle patenter, eller skal det være en fri offentlig forskning som bidrar til å gjøre kunnskap til et globalt fellesgode?

Dagens rådende forestillinger om kunnskap og et kunnskapsbasert samfunn har utviklet seg til å bli nært knyttet til en globalisert og konkurranseutsatt økonomi. Nasjonal utdanningspolitikk, enten det er målstyring som styringsprinsipp, Kvalitetsreformen eller innføring av nasjonale prøver, har langt på vei vært tilpasning til politikk fra overnasjonale aktører som WTO, Verdensbanken, OECD og EU.


Stå på, lærere!

Stå på, lærere!Asbjørn Wahl holdt appell under demonstrasjonen GOD SKOLE - MOT KS - og konkluderte: Stå på, lærere! Dere fører nå en avgjørende viktig kamp - ikke bare for dere selv, men for den norske modellen, for en god skole og for reell medbestemmelse over arbeidets organisering. Les appellen fra demonstrasjonen 5. april

Espira selges fra et risikokapitalfond til et annet

Espira selges fra et risikokapitalfond til et annetEspira-gruppen eier 75 barnehager i Norge. Nå har investeringsfondet CapMan solgt Espira til det svenske utdanningskonsernet Academedia, som igjen eies av investeringsselskapet EQT. I 2012 flyttet EQT forvaltningen fra Guernsey til Luxemburg, Nederland og Storbritannia. Les pressemeldingen fra Espira

Profitt foran kvalitet i Sveriges største private utdanningsselskap

Profitt foran kvalitet i Sveriges største private utdanningsselskapEt av Academedias gymnaser får en rekke påpakninger etter tilsyn fra Skolinspektionen. Listen over lovbrudd og mangler er lang, og skolen blir av en avhoppet lærer beskrevet som totalt useriøs. Likevel er Plusgymnasiet den mest lønnsomme delen av konsernet. Les Anna Dahlbergs leder i Expressen

Regjeringa åpner for kommersialisering av skolen

Regjeringa åpner for kommersialisering av skolenI januar i år sendte Høyre-Frp-regjeringen ut et forslag om en midlertidig ordning der det åpnes for at Kunnskapsdepartementet alene kan godkjenne private skoler på tross av dagens Privatskolelov. Denne midlertidige dispensasjonsordningen skal fungere i påvente av en grundigere gjennomgang av Privatskoleloven høsten 2014. Kritikken mot forslaget har vært massiv, blant annet fordi dispensasjonsordningen åpner for et frislipp for kommersielle skoleselskaper. Likevel resirkulerer Høyres talspersoner, i ren fornektelse av senere tids erfaringer, argumentasjon for det motsatte. Retorikken som bygges opp er skreddersydd for å tilsløre hvilke konsekvenser de foreslåtte endringene vil få. Les mer

Tilsløring av lovbrudd

Tilsløring av lovbruddKnut Erik Beyer-Arnesen, leder i NHO/Abelias forum for friskoler, kommer i FV 25.03 med flere uriktige påstander i debatten om kommersielle skoler. Les motsvaret til Abelia i Fedrelandsvennen

Kunnskapsløst om privatskoler

Kunnskapsløst om privatskolerAtle Rostad i foreningen «For velferdsstaten» påstår at flere private videregående skoler driver kommersielt og bryter privatskoleloven. Dette er i beste fall en misforståelse, i verste fall en grov forvrengning av sannheten. Les Beyer-Arnesens tilsvar i Fedrelandsvennen

Barnen fick knäckebröd och vatten

Barnen fick knäckebröd och vattenUppdrag granskning har satt søkelyset på det kommersielle barnehageselskapet Hälsans förskola. Barna fikk verken nok eller næringsrik mat, da slike utgifter kom i konflikt med eiernes krav til lønnsomhet. Budsjettet på 9 kroner per barn per dag var alt for lite. Se den rystende dokumentaren på SVT

Arkiv

smartedit