Utdanning

Er utdanning i et samfunn investering i framtida eller en offentlig utgift? Er dagens lærere og universitetsansatte produksjonsarbeidere som skal måles på daglige aktiviteter og resultat etter standardtester, eller må de ha rom til å tilpasse sin pedagogikk til de elever og det lokalsamfunn som elevene vokser opp i? Skal elever formes til å bli morgendagens produksjonsarbeidere eller til å være skapere av morgendagens samfunn? Skal private skolekonsern få plukke ut de rikeste og mest teoriintelligente elever og få sugerør i stats- og kommunekasse? Skal forskere bindes og måles på antall levere artikler eller industrielle patenter, eller skal det være en fri offentlig forskning som bidrar til å gjøre kunnskap til et globalt fellesgode?

Dagens rådende forestillinger om kunnskap og et kunnskapsbasert samfunn har utviklet seg til å bli nært knyttet til en globalisert og konkurranseutsatt økonomi. Nasjonal utdanningspolitikk, enten det er målstyring som styringsprinsipp, Kvalitetsreformen eller innføring av nasjonale prøver, har langt på vei vært tilpasning til politikk fra overnasjonale aktører som WTO, Verdensbanken, OECD og EU.


Dette mener aktørene om regjeringens nye friskolelov

Dette mener aktørene om regjeringens nye friskolelovFor velferdsstaten har gjennomgått høringssvarene på regeringens nye friskolelov. De fleste mener at det ikke er behov for en endring av dagens privatskolelov. Det åpenbare unntaket er de kommersielle skolekjedene. Akademiet har til og med fått skrivehjelp av skatteplanleggingsadvokater. Les mer

- Testing har blitt en besettelse

- Testing har blitt en besettelse- Testing er blitt en besettelse, innledet Lily Eskelsen García, presidenten for verdens største fagforening for lærere, National Education Association (NEA), da hun gjestet Utdanningsforbundet for å snakke om det voldsomme testfokuset i amerikanske skoler. Les mer

Analyse av forslag til ny friskolelov

Analyse av forslag til ny friskolelovDen blåblå regjeringen har lagt fram forslag til ny friskolelov, som endrer både navn og innhold fra dagens privatskolelov. For velferdsstaten frykter at lovforslaget åpner for mer kommersiell skoledrift på tross av regjeringens uttalte mål om at alle pengene skal komme elevene til gode. Les Helene Banks analyse her

Når rektor er knebla

Når rektor er knebla- Når rektorar blir overstyrte gjennom «resultatkontraktar», blir dei meir opptekne av å dekkje ryggen sin. Det skriver Simon Malknes forfatter av boka Bak fasaden i Osloskolen i denne kronikken. Les mer

Lærerne i samfunnskampen

Lærerne i samfunnskampenLærerstreiken ble til en av de mest omfattende og omdiskuterte arbeidskonfliktene vi har hatt her i landet på lang tid. Nå er det på tide å oppsummere og analysere erfaringene og den situasjonen lærerne og skolen befinner seg i. Les Asbjørn Wahls analyse her

Støtt lærernes kamp!

Støtt lærernes kamp!Derfor støtter vi lærernes kamp fullt ut. Deres kamp er vår kamp – ikke minst fordi det også er en kamp for en best mulig skole for våre barn, for reell medbestemmelse for de ansatte, og for at styring skal bestå av noe annet enn systematisk mistillit og økt detaljkontroll ovenfra. Les mer

Kronikk: Styringsrett og slett

Kronikk: Styringsrett og slett- Det er på tide å sko seg til et klimaskiftet i norsk arbeidsliv – og forberede seg til møte med mer aggressive arbeidsgivere, skriver Asbjørn Wahl i denne kronikken om arbeidsgivers styringsrett. Les mer

Arkiv

smartedit