Notat: Den danske folkeskolens mange plager

I et nytt notat har Stig Skov Mortensen, leder av Sophia – Tænketank for pedagogikk og dannelse, oppsummert hva som har skjedd i den danske folkeskolen halvannet år etter den store lærerkonflikten. Han skriver om lærermangel, økt vikarbruk, at flere foreldre velger friskoler, at lederne er misfornøyde, at det er lite tillit mellom aktørene, at Danmark har den lengste skoledag i OECD og at økonomien svikter.

For velferdsstaten notat 1/2016:
En ulykke kommer sjældent alene: Folkeskolens mange plager

 

Sammendrag

Den danske folkeskole er i krise, hvilket viser sig på en række punkter. Først og fremmest er der en stærk, dobbelt bevægelse væk fra folkeskolen. Både lærere og forældre finder alternativer i nye friskoler. Forældretilfredsheden med reformen er dalende. På to år er antallet af lærere, der har forladt folkeskolen steget med 31%, og da der i aldersgruppen 35-54 år er tale om en stigning på 60%, så det er samtidig nogle af de mest erfarne, der forlader skolen. Dette fører til en stigning i antallet af vikarer, ofte med mindre pædagogisk træning.

Økonomisk set har det øgede timeantal også betydet, at forholdet pr. elev er væsentligt forringet. Undervisningen gennemføres nu 26% billigere end for bare seks år siden. Lærernes forberedelsestid er blevet indskrænket, og 75% mener at dette forringer deres muligheder for at lave god undervisning. Folkeskolen er blevet mere fragmenteret med skoler, hvor det fungerer godt og andre, hvor det fungerer rigtig dårligt.

Det har blevet en lærerflugt fra de typiske partier, hvilket for Socialdemokratiet betød en fald på over 40% af lærerstemmer ved seneste folketingsvalg i sommer.

Vi kan ikke bare lukke øjnene, give ro og tale skolen op sådan som det ofte formanes. Tilliden blandt skolens parter er i bund; både i det daglige, i det politiske og i den offentlige debat.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit