Velferdsstaten

Velferdsstaten vokste fram som et resultat først og fremst av fag- og arbeiderbevegelsens kamp for å bedre sine livsvilkår. Gjennom offentlige fellesskapsordninger motvirkes markedets svakheter og tendens til å samle store verdier på få hender. Mange av våre velferdsordninger er etablert for å sikre økonomisk trygghet i situasjoner og faser av livet der lønna faller bort – slik som arbeidsløshetstrygd, sykelønn og pensjon. Andre deler av velferdsstaten skal bidra til å gi oss mest mulig lik tilgang til arbeid, utdanning, omsorg og helse. Mange av ordningene bidrar til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller – ikke minst når de blir finansiert gjennom et progressivt skattesystem.

Under finner du relevante artikler. Hvis du er ekstra interessert i utdanning eller helse og omsorg, klikker du på lenkene eller i menyen for å sile ut relevante artikler.


Skandinavisk velferdskonferanse 2016  

Skandinavisk velferdskonferanse 2016   Mot privatisering, kommersialisering og nedskjæringer i våre velferdstjenester – for en sterk og solidarisk velferdsstat! Les mer

Jordskjelv i det offentlige: Dansk rapport knuser NPM

Jordskjelv i det offentlige: Dansk rapport knuser NPMNew Public Management skulle være løsningen på problemene i offentlig sektor. Dansk rapport konkluderer med det motsatte: NPM er ikke løsningen, det er problemet. Les mer

Fra stoppeklokke til tillitsreform

Fra stoppeklokke til tillitsreformEn tillitsreform krever avvikling av markedsreformene, målstyringen og kontrollregimene som har erobret offentlig sektor siden 1980-tallet. Borgmester for Sundhed og Omsorg i København, Ninna Thomsen har gått i spissen for dette arbeidet. Les mer

Finland: Den nordiske modellen under avvikling?

Finland: Den nordiske modellen under avvikling?Nokia-krise, treforedlingskrise og boikott av Russland, rammer den finske økonomien hardt. Heller enn å bruke trepartssamarbeidets metoder for å arbeide seg ut av krisa, er det satt inn massive angrep på faglige og sosiale rettigheter.Hvordan skal fagbevegelsen håndtere den nye virkeligheten? Les mer om situasjonen i Finland her

Kampen om offentlig sektor i Skandinavia

Kampen om offentlig sektor i SkandinaviaDet pågår en intens debatt om styringen av offentlig sektor, både i Norge, Sverige og Danmark. Bakgrunnen er erfaringene med New Public Management. Reformene har mislyktes. Les mer

Elfensbenstårnet i offentlig sektor

Elfensbenstårnet i offentlig sektorDet råder en fryktkultur i helsevesenet, sier legene. Nei, sier helsedirektørene. Vi driller ungene til nasjonale prøver, sier lærerne. Se så fine resultater! sier direktorater og etater. Har vi fått et elfenbenstårn i offentlig sektor, spør Linn Herning Les mer

Kommuner i opprør

Kommuner i opprørLokalt folkevett ligger til grunn for et voksende opprør mot regjeringens politikk: Kommuner gjør vedtak om folkeavstemninger om kommunesammenslåinger. Tjenester tas tilbake til offentlig egenregi. Kommuner vedtar å bli TISA-frie soner, og endringene i arbeidsmiljøloven avvises av kommunene. Les mer

Arkiv

smartedit