Velferdsstaten

Velferdsstaten vokste fram som et resultat først og fremst av fag- og arbeiderbevegelsens kamp for å bedre sine livsvilkår. Gjennom offentlige fellesskapsordninger motvirkes markedets svakheter og tendens til å samle store verdier på få hender. Mange av våre velferdsordninger er etablert for å sikre økonomisk trygghet i situasjoner og faser av livet der lønna faller bort – slik som arbeidsløshetstrygd, sykelønn og pensjon. Andre deler av velferdsstaten skal bidra til å gi oss mest mulig lik tilgang til arbeid, utdanning, omsorg og helse. Mange av ordningene bidrar til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller – ikke minst når de blir finansiert gjennom et progressivt skattesystem.

Under finner du relevante artikler. Hvis du er ekstra interessert i utdanning eller helse og omsorg, klikker du på lenkene eller i menyen for å sile ut relevante artikler.


Sykehjemsbemanning er forretningshemmeligheter

Sykehjemsbemanning er forretningshemmeligheterByrådet i Oslo har nå stadfestet at bemanningen på kommersielle sykehjem er å anse som forretningshemmeligheter. Det bekreftet byrådet i et svar til Ivar Johansen (SV). Les mer på Ivar Johansens blogg

Kronikk: Korstog mot kommunegrenser

Kronikk: Korstog mot kommunegrenser- Det vil være et økonomisk, politisk og sosialt kostbart eksperiment hvis politikere nå skal tegne et nytt kommunekart og tvinge det på norske kommuner i 2017, skriver Tom IKarp, professor ved Markedshøyskolen. Les kronikken på Aftenposten

Regjeringen mangler ikke handlekraft!

Regjeringen mangler ikke handlekraft!For dem som hadde lyst på litt endring og nye ansikter i politikken, og som ikke trodde at en blåblå regjering ville undergrave den norske velferds- og arbeidslivsmodellen, nå kommer det! Les For velferdsstatens analyse av den politiske situasjonen

Vil ha arbeidsledig ungdom på anbud

Vil ha arbeidsledig ungdom på anbud13 mai la arbeidsminister Robert Erikson fram et forslag til høring som innebærer konkurranseutsetting av samtlige attføringstiltak for sykmeldte, arbeidssøkende og personer med nedsatt arbeidsevne. Les mer

Blåblå kommunereform: Ekspertutvalg skal legitimere fasitsvaret

Blåblå kommunereform: Ekspertutvalg skal legitimere fasitsvaretVår blåblå regjering har en kommunereform med færre og større kommuner som en av sine fremste ambisjoner. Den uttalte målsetningen er å styrke lokaldemokratiet. Til dette formål ønskes en mer ”robust” kommunestruktur med mer ”robuste” kommuner som har mer ”robust” økonomi. ”Robust” har blitt salgsordet som skal legitimere større kommuner. Les mer

Barnehageopprøret i Oslo

Barnehageopprøret i OsloHøsten 2012 vedtok byrådet i Oslo et prøveprosjekt med å konkurranseutsette sju og selge ti kommunale barnehager. Det har ført til et realt barnehageopprør i Oslo. Les mer

Jubel for privatiseringsmulighet

Jubel for privatiseringsmulighetPetter Furulund jubler over utsikten til større markeder i større kommuner. Magne Lerø i ukeavisen Ledelse ber ham likevel dempe entusiasmen, da han mener pensjonsgapet trolig vil snevres inn. Samtidig påpeker han det mislykkede svenske privatiseringseksperimentet. Les kommentaren

Arkiv

smartedit