Velferdsstaten

Velferdsstaten vokste fram som et resultat først og fremst av fag- og arbeiderbevegelsens kamp for å bedre sine livsvilkår. Gjennom offentlige fellesskapsordninger motvirkes markedets svakheter og tendens til å samle store verdier på få hender. Mange av våre velferdsordninger er etablert for å sikre økonomisk trygghet i situasjoner og faser av livet der lønna faller bort – slik som arbeidsløshetstrygd, sykelønn og pensjon. Andre deler av velferdsstaten skal bidra til å gi oss mest mulig lik tilgang til arbeid, utdanning, omsorg og helse. Mange av ordningene bidrar til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller – ikke minst når de blir finansiert gjennom et progressivt skattesystem.

Under finner du relevante artikler. Hvis du er ekstra interessert i utdanning eller helse og omsorg, klikker du på lenkene eller i menyen for å sile ut relevante artikler.


Lærerne vant frem på Heltberg gymas (Akademiet)

Lærerne vant frem på Heltberg gymas (Akademiet)De 17 lærere ved Heltberg Private Gymnas i Oslo, som kontrolleres av Akademiet-kjeden, vant frem med sin streik for tariffavtale. Les mer om streikeresultatet og konflikten her

Helsesviket - et råttent og ødeleggende system

Helsesviket - et råttent og ødeleggende systemI boken «Helsesviket» snakker 17 ansatte og tidligere ansatte i norsk helsevesen rett fra leveren om arbeidsforholdene de jobber og har jobbet under i en årrekke. Les Linda Susanne Krügers kronikk her

- En systemfeil vi må gjøre noe med

- En systemfeil vi må gjøre noe medLinda Susanne Krüger er sykepleieren som varslet om et helsevesen i krise. Som fersk lokalpolitiker for Ap ber hun om hjelp fra sine egne, og kritiserer dem for å kun se glansbildene i helsevesenet. Les saken her

Kronikk: Trygdemyter til besvær

Kronikk: Trygdemyter til besvær- Trygdedebatten synes i økende grad å bygge på myter. Den har fått en økonomisk slagside. Trygden er en utgift, og dermed et onde, skriver professor i spsialmedisin, Steinar Krogstad Les kronikken her

- Vi skal jobbe 12 minutter mindre per dag

- Vi skal jobbe 12 minutter mindre per dagDet foreslår den danske professoren Bent Greve i en ny bok, hvor han også lovpriser den offentlige sektor som fundamentet for vekst og utvikling. Les her

- Testing har blitt en besettelse

- Testing har blitt en besettelse- Testing er blitt en besettelse, innledet Lily Eskelsen García, presidenten for verdens største fagforening for lærere, National Education Association (NEA), da hun gjestet Utdanningsforbundet for å snakke om det voldsomme testfokuset i amerikanske skoler. Les mer

Kronikk: Klassekompromiss i oppløsning – hva gjør vi?

Kronikk: Klassekompromiss i oppløsning – hva gjør vi?I denne kronikken understreker Roy Pedersen, Jan Olav Andersen og Asbjørn Wahl behovet for en selvstendig fagbevegelse i møte med dagens politiske og økonomiske utfordringer. Les kronikken her

Arkiv

smartedit