Velferdsstaten

Velferdsstaten vokste fram som et resultat først og fremst av fag- og arbeiderbevegelsens kamp for å bedre sine livsvilkår. Gjennom offentlige fellesskapsordninger motvirkes markedets svakheter og tendens til å samle store verdier på få hender. Mange av våre velferdsordninger er etablert for å sikre økonomisk trygghet i situasjoner og faser av livet der lønna faller bort – slik som arbeidsløshetstrygd, sykelønn og pensjon. Andre deler av velferdsstaten skal bidra til å gi oss mest mulig lik tilgang til arbeid, utdanning, omsorg og helse. Mange av ordningene bidrar til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller – ikke minst når de blir finansiert gjennom et progressivt skattesystem.

Under finner du relevante artikler. Hvis du er ekstra interessert i utdanning eller helse og omsorg, klikker du på lenkene eller i menyen for å sile ut relevante artikler.


Notat: Den danske folkeskolens mange plager

Notat: Den danske folkeskolens mange plager I et nytt notat har Stig Skov Mortensen, leder av Sophia – Tænketank for pedagogikk og dannelse, oppsummert hva som har skjedd i den danske folkeskolen halvannet år etter den store lærerkonflikten. Han skriver om lærermangel, økt vikarbruk, at flere foreldre velger friskoler, at lederne er misfornøyde, at det er lite tillit mellom aktørene, at Danmark har den lengste skoledag i OECD og at økonomien svikter. Les sammendrag og last ned notatet her

Kronikk: Næring til Norge

Kronikk: Næring til NorgeVerdier som skapes versus velferd som fordeles, er ofte en motsetning i norsk politikk. Men skal verdiskapning og velferdsfordeling fungere, så trengs det politikk som forstår de forskjellige rollene til offentlig forvaltning og næringsliv. Les mer

Uttalelse Rogalandskonferansen 2015

Uttalelse Rogalandskonferansen 2015Det norske samfunn står overfor store utfordringer. Både økonomisk krise og en voksende klimakrise truer mange av pilarene i vår velferdsstat. Arbeidsløsheten er økende, markedskreftene får økt innflytelse og faglige rettigheter undergraves. Dette krever et entydig svar fra fag- og arbeiderbevegelsen. Les hele uttalelsen her

Ny politisk kurs for velferdstjenestene

Ny politisk kurs for velferdstjenesteneLokalvalget har gitt politiske resultater i kampen mot velferdsprofitørene. Flere kommuner, slik som byene Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø og Moss, har gjort vedtak som hindrer eller strammer inn bruken av kommersielle selskap i velferdstjenestene. Dette på tross av svært ulike politiske samarbeidsforhold. Les utklipp fra de politiske plattformene her

Valg 2015: Velgerne krevde et steg til venstre

Valg 2015: Velgerne krevde et steg til venstreHøyresidas tap av flertallet i storbyene Oslo, Bergen og Tromsø er noen av de viktigste resultatene av årets kommunevalg. Disse byene har vært utstillingsvindu og lokomotiv for høyresidas privatiserings- og konkurranseutsettings-politikk, noe som nå forventes avviklet. Også generelt resulterte valget i en politisk forskyvning fra sentrum-høyre til sentrum-venstre, fordi alle regjeringspartiene (inkludert støttepartiene KrF og Venstre) gikk noe tilbake og alle opposisjonspartiene gikk noe fram. Valgresultatet kan imidlertid også gi klarere signaler om i hvilken retning Ap ønsker å bevege seg; i retning høyre mot KrF og Venstre – eller mot venstre til SV, Rødt og eventuelt SP og Miljøpartiet De Grønne (MDG) på de steder der disse partiene velger å alliere seg til venstre Les mer

Fortsatt høy temperatur i skoledebatten

Fortsatt høy temperatur i skoledebattenKampen om skolen, om skolens innhold og organisering, om test- og målemanien, om karaktersetting, om forholdet mellom profesjon og politikk, om forskning og «forskning» (hvis dere skjønner), alt dette raser videre i debattspaltene. Her presenterer vi et lite knippe av innleggene de siste par månedene. Les mer

Kampen om kommune-Norge

Kampen om kommune-NorgeEn rekke sentrale kampsaker står på dagsordenen i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 14. september. Les Asbjørn Wahls vurderinger av hva som er valgkampens viktigste saker.

Arkiv

smartedit