Kommunenens bruk av private aktører i barnevernet

I et brev til Bufdir, med kopi blant annet til kommunene og fylkesmennene, kommer Barne- og likestillingsdepartementet med viktige avklaringer vedrørende både utøving av offentlig myndighet og bruk av private aktører i det kommunale barnevernet.

Last ned hele brevet her:

Kommunenens bruk av private aktører i barnevernet (Barne- og likestillingsdepartementet 20.10.2017)

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit